↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


406 17 484

Besøksadresse

Midtåsveien 7
3128 NØTTERØY
  1. Beskrivelse

Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.

Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet.

 

Tjenester

  • Regnskapsføring
  • Skatterådgivning
  • Fakturering
  • Årsregnskap