↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 66 729

Besøksadresse

Borgeskogen 1
3160 STOKKE
  1. Beskrivelse

Behov for ekstra containerplass?

Vi tilbyr utleier av:

Flyttecontainer

Skal du flytte, pusse opp eller har behov for hjemmelagring? Ved leie

av lagercontainer fra oss kan du få transportert containeren dit du

ønsker. Deretter kan du bruke den tiden du trenger på å flytte sakene

dine. Ved flytting transporterer vi containeren dit du skal flytte

til, og du kan bruke den tiden du trenger på å flytte inn i ny bolig.

Enklere blir det ikke.

 

Lagercontainer

Ved behov for ekstra lagerplass på kort eller lang sikt er leie av

lagercontainer et godt alternativ. Oppbevaring av container kan skje

hjemme hos deg, på bedrift eller på våre lagerlokasjoner i Stokke

eller på Revetal.

 

Bedrift

Fleksibilitet er viktig for bedrifter. Ved å leie lagercontainer fra

oss kan din bedrift skaffe seg nødvendig plass til oppbevaring raskt,

enkelt og billig. Lagring av container kan gjøres på arbeidsplass

eller på våre lagerlokasjoner i Stokke eller på Revetal.