Derfor bør Tønsberg få et sprøyterom

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Norge har i en årrekke hatt et svært høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre europeiske land. Hvert år dør i gjennomsnitt 260 personer av overdose i vårt land. I Vestfold har vi hatt ca. 16–17 overdosedødsfall i året.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Tønsberg har vi tilnærmet storbyutfordringer når det gjelder rusmisbruk, til tross for at vi er en mellomstor by. En gang i året, den 31. august, markeres derfor Verdens overdosedag i Tønsberg, med stor oppslutning fra rusmisbrukere, pårørende, spesialisthelsetjenesten, politiet, mange frivillige og ideelle organisasjoner og ikke minst Tønsberg kommune, representert ved Feltpleien.

LES OGSÅ: r

Feltpleien har blant annet et anonymisert helsetilbud for rusavhengige og tilbyr førstehjelpskurs hvor overdoseforebygging er i fokus. Kommunen deltar også i et forskningsprosjekt for utdeling av Nalokson nesespray, en motgift til bruk ved overdose av heroin, morfin og ulike LAR-medikamenter. Tanken her er at brukere, familie, venner og andre skal, etter å ha gjennomført en kort opplæring, være i stand til å gjennomføre nødhjelp.

LES OGSÅ: Kameratgjeng overfalt mann ved Haugar med kniver og knokejern, nå har de fått straffen

Spørsmålet vi som lokalpolitikere må stille oss, er: Hva kan vi gjøre for å redusere antallet overdoser? Tønsberg Høyre ønsker å forsterke innsatsen mot overdosedødsfall og hilser velkommen de betydelige endringene i «sprøyteromsloven» som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Formålet med disse lovendringene er å legge til rette for etablering av en ordning med brukerrom (tidl. sprøyterom) for inntak av narkotika. Dette skal bidra til økt verdighet for mennesker med langvarig narkotikaavhengighet ved å tilby hygieniske rammer for injisering av narkotika og motivere for mer skånsomme inntaksmåter. Videre skal brukerromsordningen bidra til økt helsemessig trygghet, blant annet ved å forebygge infeksjoner og smitte og gi raskere hjelp ved overdoser gjennom tilstedeværelse og tilsyn av helsepersonell. Formålet er også å bidra til økt mulighet for kontakt og samtaler mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet med sikte på tverrfaglig oppfølging og behandling.

LES OGSÅ: Statens legemiddelverk vil tillate salg av svake cannabisprodukter

For alle med langvarig avhengighet

Dersom Tønsberg søker, og får godkjent, en brukerromsordning av Helse- og omsorgsdepartementet, er den å anse som en kommunal helse- og omsorgstjeneste og skal være et supplement til kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. En brukerromsordning skal inneholde et eget injiseringsrom, fremmøterom og samtalerom. I tillegg skal brukerromsordningen ha tilgang til et behandlingsrom. Ordningen skal også inneholde et rom for inhalering av narkotika (inhaleringsrom).

Det nye med disse lovendringene er videre at målgruppen for bruk av «brukerrom» utvides til alle med langvarig rusavhengighet og ikke bare heroinavhengige, og at alle narkotiske stoffer inkluderes, med unntak av cannabis.

LES OGSÅ: Rusfeltet trenger oppmerksomhet. Vi vet hva som hjelper.

Noen har kalt denne lovendringen et paradigmeskifte innen rusfeltet siden man nå forlater den tradisjonelle kriminaliseringen av rusbruk. Det er også nytt at et flertall på Stortinget mener at rusmønsteret ikke lar seg påvirke gjennom utestengelse og segregering, men heller gjennom hjelp og veiledning. Lokalsamfunnet skal nå ruste dem som lever et liv med rus til et tryggere liv og begrense skader, redde liv og sikre verdighet for de rusavhengige. Kjernen i denne nye ruspolitikken kjennetegnes av verdighet for de rusavhengige og ikke gjennom moralisme og fordømmelse. 

Det er for øvrig betryggende at alle endringer i denne loven er innenfor rammen av FNs narkotikakonvensjoner. Og en evaluering foretatt av Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) konkluderer med at det er gode erfaringer med sprøyterom i Oslo og Bergen.

Som lokalpolitikere i nye Tønsberg kommune ønsker vi å søke om å opprette en brukerromsordning som ledd i en mer human ruspolitikk og med færre overdosedødsfall som resultat. Vi er fullstendig klar over at en brukerromsordning i Tønsberg vil innebære ulike etiske dilemmaer for de ansatte, og mange av disse er beskrevet på en god og konkret måte i forskriften til loven. Det er gledelig at stadig flere er av den oppfatning at alvorlig rusmisbruk primært hører inn under helsevesenet og ikke justisvesenet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken