Mange lurer nok på det samme som Anna Karlsen, hvorfor er det så viktig å veie barn? Det enkle svaret er at selv et «trenet øye» ikke kan se hvilke barn som har overvekt, og som dermed kan ha nytte av tiltak for å forebygge fremtidig fysisk og/eller psykisk sykdom.

Om lag 20 % av norske barn og unge har overvekt, og det er større fare for at de tar med seg overvekten inn i voksenlivet enn at de vokser seg ut av den. Overvekt og fedme gir redusert livskvalitet, økt risiko for følgesykdommer som depresjon, diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer, samt kortere levetid. Barn må veies for å identifisere hvem som kan ha behov for hjelp med å redusere graden av overvekt.

LES OGSÅ: Avliver myte om vektoppgang: Du trenger ikke legge på deg med alderen hvis du tar disse grepene

Ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold møter vi hver dag barn og unge med alvorlig fedme. Vår kliniske erfaring og forskning tilsier at veiing av barn og unge ikke er skadelig. Vi opplever faktisk det motsatte dersom barn med alvorlig overvekt blir veid for sjelden. Det kan oppleves som svært demotiverende å se en vektoppgang på 20 kg i løpet av 1 år dersom man har kommet til jevnlig samtale for livsstilsendring uten å bli veid. Det er derimot lettere å komme i posisjon til å gjøre tiltak og endringer dersom ungdommen veies månedlig. Ved en lett vektoppgang kan vi da samtale om hva som er årsaken til denne og hva som kan endres til neste konsultasjon for å oppnå vektstabilisering eller vektreduksjon. Vi har også erfart at ungdommer som veier seg ukentlig og følges opp med ukentlige telefonsamtaler viser bedring i både fysisk og psykisk helse på kort tid.

Vi får ofte spørsmål om veiing av barn og unge skader selvfølelsen og fører til spiseforstyrrelser. Forskning og vår erfaring viser at dette sjelden er tilfelle. Dersom foreldre gjennomfører tiltakene som anbefalt fra helsetjenesten vil barna sannsynligvis få en bedring i både fysisk og psykisk helse, men det er avhengig av at tiltakene gjennomføres på en god måte. Dersom foreldrene omtaler barnet som «tjukk» og gir negative bemerkninger, så er dette skadelig.

Men det er ikke skadelig å bytte til nøkkelhullsprodukter, hjelpe barnet med å porsjonere middagen, eller ta en ekstra tur i svømmehallen. Erfaring og forskning tilsier at det er høyere sannsynlighet for å få et negativt forhold til mat og kropp dersom barnet tar med seg overvekten inn i voksenlivet.