Ifølge Direktoratet for sikkerhet og beredskap er det kun litt over halvparten av Norges befolkningen som faktisk hører signalene. Dette til tross for 1.250 tyfoner.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, sier Tore Ketil Stårvik som er sjef for Sivilforsvaret.

Ifølge DSBs egen oversikt (se kartet øverst i artikkelen) er det kun én tyfon på Tjøme. I Re er det ingen. Anleggene brukes både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier han.

Varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år. Signalene betyr at du skal søke informasjon i for eksempel aviser, radio, tv myndighetenes nettsider og sosiale medier.