Ifølge flyplassen er asfalten på taksevei W2 av så dårlig kvalitet at den må oppgraderes. Arbeidet blir gjort om natten fordi veien vanligvis er trafikkert.

Fra klokka 23.00 til 05.30 både natt til torsdag og natt til fredag ble pekt ut som tidspunkter for dette arbeidet.

Torp har advart mot at det kan komme en del støy som følge av asfaltfresingen. Blant annet vil du kunne høre motorstøy, asfaltfres, pigging, betongskjæring, sprengning, steintipping og bråk fra lastebiler.