Og 5. oktober forklarer han hvorfor han og flertallet stemte ned et utbyggingsprosjekt i Søndre Slagen. Det var «for høyt og stort», sier han. «Her er alle lover og regler fulgt. Men det jeg falt ned på, gjør jeg med tanke på at vi er ombudsmenn for innbyggerne. Her er det mange naboer som har kommentarer. Jeg vil bevare nabolaget og følger skjønnet mitt.»

Altså: Bevare nabolaget, være ombudsmann, lytte til innbyggerne. Noen vil da mene, at da han stemte for å mure innbyggerne inne bak skammens hus i Nedre Langgate, da glemte han dette med å være ombudsmann og bevare nabolaget. Og trolig hadde han også på ørepropper da han skulle lytte til dem, og de ba omhjelp.

LES OGSÅ: Frank vil stenge Nedre Langgate for tungtrafikk: – Vil bety enormt mye

«Og så har jeg sagt til de som bor i bygget bak at jeg har veldig respekt for dem og lytter.» Ikke mye respekt der, vil jeg si. Og lytting? «Jeg har til og med vært på sykkeltur med dem. Jeg har hele tiden vært opptatt av at utbygger skal ta hensyn og vise respekt for dem som bor bak».

Ja vel. Han har respekt for dem, var på sykkeltur med dem, og etterpå dolker han dem. Og utbyggers «respekt» for dem som bor bak – kan Frank Pedersen fortelle hva det går ut på? Det opprørende er at Frank Pedersen var mannen som kunne ha bevart nabolaget og livskvaliteten deres. «Vi stemte for utbygging. Det var en hårfin balanse, vektskåla tippet så vidt over i ja.» Den som kunne ha hindret overgrepet var altså Høyres ledende mann. Hadde han og Høyre valgt å støtte innbyggerne, ville de fortsatt hatt sol.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Var politikerne inhabile?

Berlinmur

I Søndre Slagen var det altså mange kommentarer fra naboene. Nettopp. Men var det ikke også noen «kommentarer» fra naboene bak berlinmuren i Nedre Langgate? Der har det i tillegg til beboernes protester og fortvilelse vært hundrevis av innlegg og kommentarer fra arkitekter og fagfolk og fra en storm av mennesker som kritiserte hensynsløsheten og kynismen – at byggebaronene må få ødelegge for folk, og at pengene bestemmer. Gjør plass for de store gutta! En enorm støtte som ble avfeid! For her var det ikke så viktig.

LES OGSÅ: Nei, saken Nedre Langgate 19 er ikke død!

Utbyggingen i Søndre Slagen var altså «for stor og høy» og ble stoppet. Men i Nedre Langgate hvor folk blir murt inne, der var det ikke for «høyt og stort» – kanskje bare akkurat passe? For her avslo Pedersen å bevare nabolaget og være deres ombudsmann. Noe sånt gjaldt bare for Søndre Slagen. Om bygget sier han også noe tøv om at de ønsket å senke øverste etasje: " … og så fant de noen løsninger med lys og litt sånt på toppen». En «løsning» som er bløff tvers igjennom. «Og jeg håper og tror at det ikke blir så ille som mange vil ha det til».

Her vil folk si at det faktisk er blitt verre.

LES OGSÅ: Arkitekt råder naboer til Nedre Langgate om å gå til sak: – Bygget er en ripe i lakken til firmaet

Dolker dem

Til slutt i intervjuet sier ordførerkandidaten: «Og så håper jeg naboene bak blir tatt vare på.» Ja vel -hvordan skal de bli tatt vare på – vil han spandere høyfjellssol etter at han nå har skaffet dem skygge? «Jeg har god kontakt med dem fortsatt.»

Vel, hva er vitsen med kontakt når han likevel dolker dem og forverrer livskvaliteten? Og påfører dem store økonomiske tap uten erstatning, verdien på boligene har jo sunket dramatisk! Jeg har også snakket med folk som bor der. Og de sier at de en stund hadde stort håp til Frank Pedersen og Høyre, nettopp fordi han snakket med dem. Noe som ble til bitre følelser da han likevel sviktet.

LES OGSÅ: For tolv år siden sa Frank at han hadde en ordfører i magen, nå er han klar: – Jeg er en litt annen person enn jeg var for tjue år siden

Bygget i Nedre Langgate 19 er blitt ekstremt høyt og stygt. Stort og brautende, dominerende, et heslig fremmedelement helt i utakt med bygningene rundt. Man steiler når man kommer kjørende – jøss! – for et monster!

Derfor passer ikke Frank Pedersen som ordfører i Tønsberg. Han sviktet da det gjaldt, og var slett ikke folkets ombudsmann. Stem på noen andre eller stryk ham!