Færder kommune har som mål at folketallet skal øke med 1 % pr. år. Det tilsvarer ca 250 personer.

Nå viser det seg, litt overraskende, at folketallet i Færder ble redusert med 85 personer i 2018. Det underlige er at det samme år ble ferdigstilt 110 nye boliger i kommunen. Med en forventning om 1,5 personer pr. bolig skulle dette teoretisk gi en tilflytting på 165 personer. Så hvor er disse?

Det finnes foreløpig ingen analyse, men det er lov, ut fra erfaringer fra andre «feriekommuner», å mistenke at stadig flere boliger i kommunen blir sekundærboliger.

Et gigantisk leilighetskompleks er under prosjektering ved Hjemseng, utrolig nok i strandkanten. Målgruppen er eldre i kommunen, slike som meg, som «bor i hus og bør bytte til leilighet og frigjøre huset til unge barnefamilier». Det politiske og styrende flertallet i kommunen har store forventninger til økt folketall og økt skatteinngang.

Jeg tillater meg å påstå: Glem det! Jeg, som er i den uttalte målgruppen, kan selge huset mitt, men må ta opp tilleggslån for å kunne kjøpe en leilighet i den forventede prisklassen. Med markedsføring av godt sommervær og badeliv, kort avstand til storbyen, ingen boplikt, ingen eiendomsskatt, og heller ingen annen skatt, er Nøtterøy det perfekte stedet for sekundærbolig. Og når sekundærboligen i tillegg er lagt i strandkanten med båtplass er det ingen grunn til å nøle med kjøp om en råder over nødvendige midler og har bruk for et praktisk alternativ til hytte.

For kommunen er resultatet: Ingen økning i folketallet og redusert skatteinngang..
Den enkle løsningen for MDG er å innføre boplikt i nye byggeområder som gir en kommune med vekst og sunn økonomi for mennesker og miljø.


 

Les også

Befolkningsnedgangen vil redusere inntektene til kommunen med minst 10 millioner bare i 2019