Hansen peker på nabolovens paragraf 2, og at den har vært brukt i Høyesterett i lignende saker. (§ 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom). Naboloven sier at det er ulovlig å påføre naboen urimelig skade og økonomisk tap.

Tusen takk til advokat Hansen for at han bryr seg. Men, i god tid før politikerflertallet bestemte seg, fikk samtlige tilsendt nabolovens paragraf 2. Den ble ignorert.

LES OGSÅ: Utsiktstap i Nedre Langgate: I strid med naboloven?

Nasjonalt og internasjonalt bruker politikere til tider makt i strid med lover og regler. På Stortinget synes det å være en ukultur med hensyn til godtgjørelser. Trump manet til storming av kongressen da han tapte valget. Et av medlemmene i planutvalget sier i innlegg at noen vil tape og noen vil vinne, og at slik vil det alltid være. Samtidig er det grenser for hvor mye tap de kan påføre folk i byggesaker. Et nytt bygg i harmoni med omgivelsene kan også skape en vinn-vinn situasjon.

En av naboene som taper mest på bygget i Nedre Langgate 19, flyttet fra Oslo for to år siden. Hun brukte overskuddet fra salget i Oslo til å pusse opp leiligheten til et smykke. Hvis hun skal sole seg på verandaen nå, har hun 20 kontorvinduer i tre etasjer over seg tett på. For å være privat må gardiner i soverom og stue trekkes for. Hun vil selge, men tvinges til å bli værende på grunn av verditapet. Hun kjøpte en attraktiv leilighet med utsikt. Nå har hun leilighet hvor hun føler ubehag i nesten alle rom.

LES OGSÅ: – Jeg takker dem for at de ødelegger verdiene vi har spart opp gjennom et langt arbeidsliv

Skyver naboloven under teppet

Det blir trangt når makten skeier ut i en mindre by. Folk møter hverandre på gaten. En av naboene som er verst rammet ble nylig «trøstet» av et medlem i planutvalget som fortalte at han hadde måttet gi avkall på noe av plenen sin. Entreprenøren var innom og sa at de skulle være glad for at veggen som nå tar mye av sollyset deres er av glass. Snakker om empati.

Sannsynligvis eksisterer det en ukultur med røtter lenger tilbake i tid. Politikeres ambisjoner kan føre til at lover og regler settes til side eller tolkes ekstremt. I Færder ruger 500 ulovlighetssaker i avdelingen for byggesak. Det tærer på økonomi og tillit, prosess og utvikling.

En planlegger som var yrkesaktiv på 1970–80 tallet sier at ulovlighetssakene på Tjøme skyldtes snillisme overfor kapitalsterke hytteeiere. I en annen skala skjer det samme i Nedre Langgate 19 i 2022. Jakten på kvadratmeter, økonomiske resultater og gjenvalg skyver naboloven under teppet.

Beboere i Obos-leiligheter synes lite verdt. Politikerne som utgjør flertallet har gjentatte ganger sagt i mediene at dette er den vanskeligste avgjørelsen de har tatt. Et utsagn som viser at noe er galt, og at de skjønner det. Regningen sender de til naboene.

LES OGSÅ: Nå har politikerne behandlet naboenes klage på det omstridte byggeprosjektet

Latterliggjøres

Interesserte kan se råbygget som nå racer mot himmelen i Nedre Langgate mens klage behandles hos Statsforvalteren. Nabobygget som settes i skyggen er tegnet inn i sentrum med tanke på utsyn til byen og kanalen. Så lander en høy koloss på 5,5 etasjer som om bebyggelsen rundt ikke eksisterer. Øverste etasje er et utsiktstårn og to overnattingsenheter. Det er et hotell over gaten … Hensynet til naboene latterliggjøres.

Et annet medlem av planutvalget, som i spaltene her meldte at hun ikke tar gjenvalg, uttrykker indignasjon over at de blir beskyldt for å påføre naboene økonomisk, psykisk og fysisk vold. Å tape millionbeløp på bolig ved tvang uten kompensasjon, og miste sol og privatliv, harmonerer med definisjoner av vold.

LES OGSÅ: Tidligere byplansjef Per vil ha tilbake den smale gågaten: – Nedre Langgate ble revet fra oss, noe av det mest typiske i Tønsbergs bystruktur

Personlig ville jeg heller ha blitt ranet enn å møte kombinasjonen av utbygger med en våt drøm på parti med et flertall av folkevalgte i dag, samt en administrasjon som ikke har mot til å teste lovligheten av vedtakene til politikerflertallet når det trengs.

Runder med klager og søksmål vil gå sin gang med tap av tid, penger og tillit.

Det er å håpe at flere vil delta i politikken. Status quo er ikke godt nok når det brer seg en følelse av å være rettsløs i sentrum. Flere naboer gråter, eller ler med galgenhumor. Det er ikke den gode latteren som kommunen som reklamerer med. Også i byen bor det barn.