Har du møtt kjøpmannen i den lokale dagligvarebutikken der du handler, eller hun som driver den hyggelige kafeen på hjørnet? Eller kanskje du kjenner sjefen som flyttet tilbake til kommunen for å bygge opp den mellomstore teknologibedriften fra grunnen av. De som står opp hver dag for å skape en jobb til oss andre, og som sikrer vår velferd i fremtiden.

Skatt skaper ikke velferd, selv om politiske partier på venstresiden ser ut til å tro det. Det er jobber som skaper velferd, og det er små, mellomstore, store og multinasjonale selskaper som skaper arbeidsplasser. Det er bakeriet i handlegata, familiebarnehagen barna våre er glad i og snekkerfirmaet som stiller opp når det trengs. Vi i Høyre heier på jobbskapere som gir arbeidsplasser til seg selv og andre. Høyre mener det bør bli lettere, tryggere og mer lønnsomt å gjøre nettopp det.

 

Synd å male på høyere skatter

Med Høyre i regjering har det blitt skapt omtrent 56 000 nye jobber det siste året, og tre fjerdedeler av disse har blitt skapt i privat sektor. Flere unge får en jobb å gå til, og flere blir inkludert i arbeidslivet. Da er det synd at venstresiden fremdeles maler om høyere skatter og avgifter.

Venstresidens politikk kveler initiativ, kreativitet og satsningsvilje. Høyere skatter og avgifter gjør det ulønnsomt og lite konkurransedyktig å ta sats. Vi er helt avhengig av å ha mennesker som tørr å satse for at vi skal ha en jobb å gå til, både nå og i fremtiden. For det er vel tross alt det som er det viktigste: At alle har en jobb.

Med Høyre i regjering har vi senket selskapsskatten fra 27 prosent til 22 prosent, og vi faser ut maskinskatten. Det gjør at norske bedrifter får større handlingsrom til å ansette flere folk, og til å satse på sine ansatte. Lærlinger får lærlingeplass, og ungdommer som har falt ut kan komme inn i arbeidslivet igjen. Ingen arbeidere går ut på dato på grunn av alder, eller kompetanse. Alle som kan jobbe, skal få muligheten til det.

 

Jobbskaperne skaper trygghet

Velferdsstaten skal ikke fungere som et sikkerhetsnett man skal klamre seg fast til. Høyre vil at velferdsstaten skal fungere som et sikkerhetsnett man kan ta sats fra, og som tar deg imot om du faller tilbake. Et nett som sikrer lave skatter og avgifter, gode og forutsigbare rammebetingelser og som gjør det mulig å lykkes. Ordninger som heie frem de som lykkes, men som også garanterer trygghet dersom det ikke går bra.

Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, og ikke bare jobber som lever av det. I snitt betaler en bedrift i tjenestenæringene for 6 lærere eller 8 politibetjenter hvert år. Det er jobbskaperne og de private bedriftene som sikrer en god skole for elevene, trygghet i samfunnet og en god behandling for de eldre. Tenkt på det neste gang du handler i den lokale dagligvarebutikken, tar en kaffe på kafeen på hjørnet eller går forbi den mellomstore teknologibedriften i kommunen.