– Det er en myte at sårbare barn ikke blir ivaretatt i koronatider

Barnevernsleder Ellen Fisher mener barnevernet har god kontroll på sårbare barn i kommunen.