Gå til sidens hovedinnhold

Det er for mye nei i Tønsberg i byggesaker

Etter halvannet år inn i den nye kommunens eksistens har Fremskrittspartiet lyst til å komme med noen betraktninger av den nye kommunen. Denne gang innenfor området til utvalget for plan og bygg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konklusjonen er at det blir gjort mye godt arbeid, men at saksbehandlingstiden er for lang, selv om det ligger innenfor lovverket, og at for mange opplever et nei på sin søknad.

Det er i hovedsak tre grunner til at Tønsberg har kommet i denne situasjonen. Den viktigste grunnen er at mange reguleringsplaner ikke er tilpasset dagens byggebehov. Dette har Fremskrittspartiet tenkt å gjøre noe med. Når kommuneplanens arealdel skal revideres vil vi legge inn en rekke forslag som skal utvide enkeltmenneskers rom for disponering av egen eiendom. Blant annet kommer vi til å fremme forslag om utnyttelsesgrad (BYA) på 35 % i forhold til dagens begrensning på 25 %.

Den andre grunnen er at det politiske flertallet som oftest ikke vil gi dispensasjoner fra planer/lovverk der det gis åpninger for det, og vil gjøre hverdagen for folk flest enklere. Svært ofte har Fremskrittspartiet stått alene i dispensasjonssakene. Det har skapt mye frustrasjon hos enkeltmennesker som ønsker å bygge ut boligen sin til dagens standard/behov eller en garasje som rommer mer enn bare bilen. Hvorfor skal det være så vanskelig?

Les også

Her har de store planer: – Vi bobler over av ideer


Den tredje grunnen er den merkeligste av dem. Man skulle tro at med MDG i den politiske posisjonen i Tønsberg skulle være interessert i en effektiv boligbygging i bykjernen, Kaldnes og i områder med godt utbygd kollektivnett. Men nei, gang på gang ønsker det politiske flertallet å endre på byggehøyder, arkitektur og begrensninger i antall boenheter. For FrP er det logisk at bygger man ikke effektivt i bykjernen og lokalsentrene så må man etter hvert bygge i bredden. Og da kan det fort gå utover produktiv skog eller andre LNF områder.

Les også

Fant en rekke ulovligheter hos tidligere toppsjef hos Ernst & Young

Tønsberg er svært heldig. Vi har en rekke superdyktige arkitektfirmaer og entreprenører. De presenterer fantastiske prosjekter for oss politikerne, og mer en gang har FrP lurt på hvorfor det politiske flertallet må kna på prosjekter som vil forskjønne byen og lokalsentrene våres. Men når det er sagt så må det også legges til at fra tid til annen så finner vi tverrpolitiske løsninger som er til det beste for byen. De uheldige episodene hvor noen utbyggere tok snarveier for å øke profitten på bekostning av avtalt kvalitet ser ut til å ha bedret seg.

En del søknader går ut på å dele store tomter i to enheter. Her ønsker ofte utbygger å bygge tomannsboliger som selvfølgelig er arealeffektivt. Men tommelen blir også her for ofte pekende nedover. Nå kan det se ut som at fylkesmannen vurderer de negative fradelingsvedtakene som ulovlige etter at de opphevet fire vedtak fra utvalget.

Frem til nå så har det kun vært en søknad om skille ut en tomt i gamle Re. Den fikk et nei-stempel. Hvordan skal vi få styrket grendene i kommunen hvis vi ikke kan tillate spredt boligbygging? Ønsker posisjonen å etablere nye byggefelt i Fon eller Vivestad? Eller har de ingen plan for utvikling i de delene av kommunen?

Fremskrittspartiet ønsket at gebyrene innenfor byggesak skal være til selvkost. Det ble også vedtatt. Det medfører at man da kan ansette flere saksbehandlere uten at det går utover skole/eldreomsorg. Foreløpig har ikke det skjedd, men vi gir oss ikke. Folk bør ikke vente i mange måneder på å få saken sin behandlet.

Snart kommer det en reguleringsplan for Velleskogen opp til behandling. Der har Fremskrittspartiet konkludert med at hvis ikke det blir to utkjøringer fra det feltet så vil FrP stemme imot hele planen. Det må være en vei som går opp til Eikveien og en som går ned til Velleveien. Hvis det viser seg i ettertid at det blir problematisk så kan man stenge den ene veien. Hvis det ikke blir regulert inn nå så blir det umulig å regulere inn senere hvis det viser seg at belastningen på Eikveien blir for stor.

Tønsberg er en moderne by. Det er ikke Risør eller andre sørlandsbyer med klassisk hvit trehusbebyggelse eller Ålesund med sin jugendstil. Tønsberg har riktig nok områder og bebyggelse som må bevares, men det må avklares på forhånd hvilke områder og bygg som skal fredes slik at potensielle utbyggere vet hvilken status et bygg har før man går til oppkjøp. Dessverre har noen politiske vedtak skapt stor uforutsigbarhet for utbyggere. Men Fremskrittspartiet er nok også av den oppfatning at i enkelte tilfeller bør rivingstillatelse og godkjenning av oppføring av nytt bygg gjøres i samme vedtak for å unngå «sår» i bybildet.

Da FrP satt i regjering så ble plan og bygningsloven revidert, og ble til en JA-lov. Nå må det lokale planverket også bli JA-planer. Og når kommuneplanens arealdel skal vedtas så vil Fremskrittspartiet legge inn en rekke forslag som vil gjøre byggeprosessen enklere og mer forutsigbart for store og små tiltakshavere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.