Det er befriende for kropp og sjel å få gå, løpe eller sykle en tur ute i vår vakre natur. Lyset og fargene vi opplever virker som medisin på oss, og kroppen får nødvendig bevegelse. Dette er spesielt viktig for sånne som meg, som bruker mye tid på kontoret og i møterom.
Vi er privilegerte i Norge som har så stor frihet til å ferdes nær sagt hvor vi vil. Allemannsretten gjør at vi kan gå tur, ligge i telt og plukke bær i skog og mark, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Sammenlignet med andre europeiske land er allemannsretten i Norge unik. Allemannsretten har eksistert i Norge i lang tid, og var tidligere en del av våre uskrevne sedvanerettslige regler. I dag er reglene om allemannsretten i det vesentlige nedfelt i friluftsloven Dette er rettigheter vi skal ta godt vare på, og de skal videreutvikles.

I Høyre setter vi eiendomsretten høyt. Samtidig har de som eier skogeiendommer og utmark et stort ansvar for å forvalte eiendommene på en best mulig måte. Forvaltningen skal også gjøre det mulig for oss andre å få berikende naturopplevelser, slik allemannsretten legger opp til.
Tre millioner nordmenn er ikke så fysisk aktive som helsemyndighetene anbefaler. Prisen er dårligere helse og kortere forventet levetid for den enkelte. Premien for å være i aktivitet er økt velvære, bedre psykisk helse, redusert sannsynlighet for livsstilsykdommer som diabetes type-2, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og enkelte kreftformer. Det enkleste vi kan gjøre er å gå tur. Skog og mark med vekslende underlag er den beste idrettsarenaen vi kan ha.

Jeg bruker naturen så mye som mulig, og lar meg stadig imponere over alle de som gjør en stor og viktig jobb med å tilrettelegge stier og skiløyper for at vi andre skal få gode opplevelser. Stor takk og honnør til alle dugnadsarbeidere – det dere gjør er folkehelse i praksis.
Det er helse i hver meter vi går, og den første meteren er viktigst.

100.000 gikk på nettkurs hos Desirée for å bli spreke i fjor