Nylig sto jeg i en situasjon hvor jeg skulle ut på boligleiemarkedet.

Det ga meg førstehåndserfaring med hvordan dette markedet kan se ut. Siden jeg også er politiker, så ble det en nyttig erfaring.

Når man skal leie går man på visninger, og det er spennende. Flere fine utleieleiligheter, men du verden så mye dårlig vedlikeholdt og delvis oppusset. Møtte huseiere som hadde investert penger i gammelt dårlig hus, delt opp i flere utleie-enheter og pusser opp etterhvert som leieinntekter kommer inn. Det betyr at leietaker kan få en leilighet med fin stue, men resten er fra "krigens dager" i standard. Siden jeg ikke trengte å ta til takke med det, så forlot jeg mange visninger. Men jeg møtte flere som ikke var like heldige, og som nok måtte slåss om å få betale en altfor høy leie for lav standard.

Så vel inne i leilighet midt blant mange andre boligblokker gjorde jeg en ny oppdagelse, nemlig at en stor andel av leilighetene rundt meg står tomme. Jeg tenkte noen kanskje var i Spania på vinteren, men sommeren er snart over uten at jeg har sett folk i påfallende mange leiigheter. Så da gjør jeg meg noen tanker om boligspekulasjon, og mangel på boliger sentralt i byene våre.

Vi trenger en ny sosial boligpolitikk.

SV vil at det offentlige skal ta et større ansvar for å bygge flere boliger, kommunale utleieleiligheter, studentboliger og "fra leie til eie" boliger.

Vi må også vri skattepolitikken fra skatt på arbeidsinntekt, og over på eiendom og formue. Slik utviklingen er i dag fungerer boligmarkedet som en forskjellsmaskin, som bidrar til å skape et samfunn med økte forskjeller. Bolig skal være for å bo i, ikke spekulere i.

SV på Stortinget har foreslått en rekke tiltak for å skape et boligmarked for de mange, og ikke bare for de få. Vi har foreslått å skattlegge boligspekulasjon. Vi har foreslått å endre plan- og bygningsloven slik at planmyndigheten kan stille krav om at det skal være en andel rimelige og sosiale boliger i alle nye prosjekter som skal bygges. Vi har foreslått en egen en lov om ikke-kommersielle boligorganisasjoner for å skape en tredje boligsektor med non-profitt utleieboliger, felleskapsboliger. Dette er bare noen av alle grepene vi vil gjøre for å få boligpolitikken i Norge til å fungere for alle.

Så jeg håper å få flere naboer etterhvert, og at folk stemmer på et parti med sosial boligpolitkk.