Siden jeg satt i utvalg for kultur, idrett og frivillighet i gamle Tønsberg kommune i 2011 har ny svømmehall vært et tema. Jeg har vært med på å behandle svømmehallsaken både i utvalg og det gamle bystyret.

Om Kjendlie hadde husket debattene vi har hatt opp igjennom årene ville hun visst at jeg og Venstre hele veien har vært opptatt av både innhold, beliggenhet, og et godt tilbud til innbyggere. Vi har også vært veldig positive til et privat-offentlig samarbeid.

Da blir det litt underlig å tillegge meg en slags mening om at jeg kun er opptatt av eksteriøret. Ja, jeg syntes svømmehallen er et nydelig bygg, men vi må tenke helhet. Hva er behovet, hva er mulighetene og hva er begrensningene.

Vi må finne den beste løsningen

Vi må få til den beste løsningen med de økonomiske rammene som vi faktisk har.

Sist vi behandlet saken var det flertallsenighet om et konsept «ny svømmehall» - rive den gamle, og bygge en ny, på omtrent lik lokasjon som i dag, i et samarbeid mellom Tønsberg og Færder kommune. Det var etter en heftig diskusjon hvor både messeområdet og et offentlig-privat samarbeid på Kaldnes var alternativene for Tønsberg, og Kaldnes var alternativet for Færder.

Nå vet vi at kommunenes politikere får en sak før sommeren, hvor kommunestyrene da skal ta stilling til en eller annen form for rehabilitering. Jeg syntes ikke vi skal ta sorgen på forskudd her.

Det er positivt å vurdere rehabilitering

Det er positivt vi får muligheten til å vurdere om rehabilitering er en mulig løsning, for den har vi i grunn aldri før hatt.

Den nokså ferske kulturmiljømeldinga konkluderer med at gjenbruk av bygg har en langt større miljøgevinst enn å rive og bygge nytt.

Og det er ikke et umulig prosjekt. I Stavanger totalrehabiliterte de sitt eldre svømmeanlegg fra 1971 for et par år tilbake. Så vi vet rehabilitering kan ha en miljøgevinst, og vi vet det er gode muligheter for å få det til.

Men blir det nok kapasitet for fremtidens behov? Det er også viktig å se på.

En populær aktivitet

Å svømme er den mest populære uorganiserte aktiviteten i Tønsbergområdet, og organiserte klubber har også stort behov for et godt anlegg, som ikke stenges i tide og utide på grunn av ulike vedlikeholdsbehov.

Kan vi få til en kombinasjon av rehabilitering og nybygg for å dekke fremtidig behov i Tønsbergområdet?

Samarbeid er løsningen

Uansett hva det blir til, mener jeg vi er helt avhengige av et samarbeid på tvers av kommunene her for å få til et anlegg som dekker behovet for området.

Jeg er helt sikker på at alle partier ønsker en god løsning, og et samarbeid på tvers av kommunene. Sammen finner vi en god løsning.

Og når vi får saken til behandling, og må se på den på nytt, så håper jeg alle stiller med åpent sinn, og kan bli med og vurdere saken på nytt.

Det kommer i hvert fall jeg til å gjøre.