Som avdelingssjef i DPS Vestfold tar jeg utfordringen, og svarer.

Til spørsmålet i overskriften til Imenes vil jeg svare dette: det er åpenbart ikke pasienten det er noe i veien med. Og vi har erkjent at deler av systemet vårt ikke fungerer godt nok for enkelte av våre pasienter.

LES OGSÅ: Er det pasienten eller systemet det er noe i veien med?

Det er ikke alle som er kjent med oss, så først litt om hvem vi er og hvilke oppgaver vi har i DPS Vestfold. DPS står for Distriktspsykiatrisk senter, og sammen med Psykiatrisk sykehusavdeling og avtalespesialistene har vi ansvar for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i Vestfold-kommunene.

Vi har 293 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPSet har drift på fem lokasjoner i Vestfold. Vi har til enhver tid ca. 3000 pasienter innskrevet og av dem er ca. 2000 pasienter i de tre allmennpsykiatriske poliklinikkene. Avdelingen mottok ca. 5400 henvisninger i 2021 og 2840 henvisninger første halvår 2022 til rettighetsvurdering. Vi er store og vi er mange.

LES OGSÅ: Nora (16) så at alle vennene var ute mens hun var hjemme: – Jeg har aldri grått så mye

Imenes ser ut til å skrive om organiseringen av våre tre allmennpsykiatriske poliklinikker. Fordi behandling av psykiske lidelser på spesialisthelsetjenestenivå krever høy kompetanse har vi samlet ulik fagekspertise på disse poliklinikkene, slik at vi kan tilby utredning og behandling på meget høyt nivå innen f.eks. angstlidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Samtidig opplever vi – som Imenes påpeker – at det er pasienter som kan falle mellom disse spesialiserte behandlingstilbudene. Det er erkjent både av behandlerne våre og av lederne våre, og dette jobbes det med å finne gode løsninger på.

De spesialiserte fagmiljøene gir arbeidsglede, motivasjon og enklere rekruttering av fagfolk. Ikke på grunn av faget i seg selv, men fordi våre behandlere ser at behandlingen de gir virker og gir pasientene våre hverdagsfungeringen tilbake.

LES OGSÅ: Har vi realistiske forventninger til helse- og omsorgstjenesten?

Av og til vanskelig

Imenes ønsker ikke å kritisere hardtarbeidende flinke fagfolk som gjør sitt beste hver dag, men systemet de jobber under. Jeg er veldig glad for denne presiseringen, for jeg kjenner ikke til at noen av våre behandlere ikke ønsker det beste for pasientene sine.

At det er vanskelig å finne hjelp som faktisk hjelper for noen av pasientene, vet vi dessverre godt. Jo mer komplisert og sammensatt en tilstand er, jo flere må vi være sammen for å få til dette. Her blir samarbeidet med fastlegene og det kommunale hjelpeapparatet avgjørende. Vi jobber derfor på dette planet også.

LES OGSÅ: Brannfakkel fra Espen Idås: – Denne diagnosen er i voldsom vekst

Jeg er takknemlig for alle tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre systemet, og takker Imenes for muligheten til å svare opp dette på en måte som forhåpentligvis kan virke betryggende. Jeg er sterk tilhenger av dialog, og håper at pasienter, pårørende og fagpersoner tar direkte kontakt med oss slik at vi kan se på den enkelte saken for å finne ut om noe var en uheldig svikt som engangsfenomen – eller et systemproblem. Om noen syns det er vanskelig å ta direkte kontakt, er Pasient- og brukerombudet en viktig samarbeidspartner som vil kunne hjelpe med dette.