Vi råder rådmannen til heller å bekymre seg over hva enkelte av kommunens innbyggere opplever i deler av kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Vær mer konkret

Og hva mener egentlig rådmannen med «ordvalg og unyansert fremstilling»? Ingenting i hennes kritikk av TB forteller oss leserne hva hun mener med dette. Her savnes det konkrete holdepunkter og eksempler. Rådmannens kommentar er av en sånn karakter at hun bør konkretisere dette for oss lesere.

Rådmannen kritiserer også avisen for at de lenker en artikkel til tidligere enkeltsaker hvor det er rettet kritikk. Ja, og hva så? Dette viser vel bare oss lesere at enkeltsaker i kommunen ikke bare er enkeltsaker, men at det er en sammenheng i avisens oppfølging av kritikkverdige forhold i denne delen av kommunens tjenester. Og helt i tråd med hvordan man driver god og etterrettelig journalistikk.

Rådmannen sår tvil

Rådmannen understreker at det ved flere anledninger er gitt journalisten informasjon om at dokumenterbare fakta ikke stemmer overens med innhold i artikkelen – noe da TB ikke skal ha tatt hensyn til.
 

Selv om rådmannen bedyrer at hun ikke betviler pårørendes opplevelser som er beskrevet, så bør rådmannen forstå at en slik påstand allikevel stiller et spørsmål om de pårørendes sannferdighet og opplevelse av en vanskelig og trist hendelse.
At Rådmannen går ut slik i sin kommentar, kan få framtidige pårørende til å avholde seg fra kritikk.
 

Stor påkjenning

Vi er dessverre ikke alene om å mene at denne type meldinger allerede er underrapportert – både til fylkesmann og mediene. Mange pårørende synes det er en for stor påkjenning å stå fram i avisen med sine vonde og smertefulle opplevelser.

Vi vil også minne rådmannen om at de aller fleste av sakene som TB omtaler, har vært behandlet hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har gitt klagerne medhold, og konkludert med at kommunen har brutt lover og regler. I denne prosessen er kommunen gitt alle muligheter til å komme med all den informasjon, innsigelser og dokumentasjon de måtte ha – og som de mener er viktig for Fylkesmannens konklusjon.

Om ikke rådmannen akkurat konkluderer, så er hun av den mening at avisen fremstiller enkelte arbeidsplasser som om ansatte «ikke er dedikert for sitt arbeid». Rådmannen forsvarer selvfølgelig alle ansatte – og skriver at de gjør en «formidabel innsats med pleie, omsorg og stell». Her kan en jo spørre seg om ikke rådmannen selv er noe unyansert i sin språkbruk ...

Ikke alltid like «formidabelt»

Vi vil nemlig også gjerne mene dette, men at pårørende stadig melder saker til Fylkesmannen og får medhold, viser at ikke alle utøver denne «formidable» innsatsen. Eller for å si det på en annen måte: Det nytter ikke med formidabel innsats hvis ikke denne inneholder holdninger og handlinger av profesjonell art.
 

Vi skal heller ikke konkludere, men vår erfaring har fått oss til å undres om ikke enkelte i helse- og omsorgstjenesten bør finne seg noe annet å gjøre. Fylkesmannen har gitt institusjonen flere pålegg, men det kan virke som om helsehuset ikke makter dette med gjennomføring og forbedring.

Det kalles demokrati

Pårørende har ment at hendelser og situasjoner har vært av en slik alvorlig art – at de etter medhold i klagesak hos Fylkesmannen, også har kontaktet Tønsbergs Blad. Denne kontakten er opprettet fordi pårørende ser det som et viktig bidrag til at institusjonen skal forandre og forbedre sine behandlings – og arbeidsrutiner, og at fellesskapet hele tiden har et verdifullt innsyn i denne prosessen.

Dette kalles demokrati. Heldigvis har vi en lokalavis som samvittighetsfullt lar leserne bli orientert om hva som foregår i samfunnet, blant annet i helse- og omsorgstjenesten. Dette bidrar til at velgermassen er orientert om tingenes tilstand – et viktig demokratisk grunnprinsipp.

Dessverre kontaktet vi ikke avisen

Selv valgte vi for fem år siden å ikke kontakte TB. Dette fordi institusjonen svarte Fylkesmannen med at de ville gjennomgå og forbedre sine rutiner. Vi valgte – dessverre skulle det vise seg – å stole på et offentlig og tilsynelatende profesjonelt helsevesen.
Flere år etter – og etter at flere nye saker har blitt omtalt i avisen – viser beklageligvis at helse- og omsorgstjenesten fortsatt utsetter pasienter og pårørende for svikt i omsorgstjenestene.

Rådmannen avslutter sin kommentar med at pasienter (brukere) og pårørende skal tas på alvor (?) Vår sak er nå fem år gammel. I løpet av disse årene har det i TB blitt omtalt flere lignende saker. Etter hver gang tas ordene «alvor, forbedring» fram av ledelsen i kommunen. Vi venter allerede på neste sak som blir behørig – og balansert fremstilt i Tønsbergs Blad.