Men de gjør det sikkert i beste mening. De vil jo bare røske litt opp i den gamle og gammelmodige by, gi den noen vekstimpulser og bidra til mer liv og røre. Og med glasstak og glassfasader skal byen gis et tiltrengt futuristisk look.

Nedre Langgate 19 viser således vei inn i fremtiden med sin dominerende glassgård i fem etasjer. Nå er det Torvet og Korten som står på menyen. Etter at førstnevnte gikk nokså friksjonsløst gjennom den politiske prosessen med sin glassfasade og sitt ruvende korpus, var nok forventningene høye til en ny behagelig reise gjennom det kommunale systemet.

Det gjelder bare å ta litt høyde, ha litt is i magen og vise litt sjarmerende beskjedenhet i startfasen. Så går det seg nok til.

LES OGSÅ: Her presenterer eiendomsinvestoren de omstridte planene: – Vi får ta på vår kappe at vi har kommet galt av sted

Mer motstand

Men noe har endret seg. Byen byr på uventet motstand mot de ubudne gjester. Kommunedirektøren sier nei til begge prosjektene. Og sentrale politikere står nå frem med kritiske merknader og signaliserer at dette ikke blir noe av slik tegningene nå foreligger. Mens prosjekter av byforvandlende karakter bare for et par-tre år siden gled greit gjennom den politiske behandlingen, skrubbes det nå ganske kraftig.

For leder av plan- og byggeutvalget, Per Martin Aamodt (A), har vel, etter alt bråket med NL 19, skjønt at nok en gang å godkjenne prosjekter av denne typen, ikke er et sjakktrekk i et valgår. Annerledes kan det vel ikke forstås når han sier at «vi som skal ivareta denne byen, kjenner innbyggernes reaksjoner». Og som en direkte kommentar til torvprosjektet: «Det er en fundamental mangel på forståelse for hva folk her er opptatt av». Dessuten blir han nabo i Tjømegaten, en sterkt berørt gate, der planene, ifølge ham, «skaper store og sterke reaksjoner».

LES OGSÅ: Frank Pedersen (H) mener utbygger ikke har tatt til seg tilbakemeldingene han ga: – Jeg er veldig skuffet

Trolig av samme grunner som sin utvalgskollega vender også ordførerkandidat, Frank Pedersen (H), tommelen ned for torvprosjektet. I avisen gir han i tillegg uttrykk for at han er «veldig skuffet» over at de «sterke signalene» som han tidligere har gitt til utbygger ikke er fanget opp, men at de med stor og provoserende selvtillit bare kommer opp med de samme tegningene en gang til. Det er først og fremst glassfasaden han reagerer på (!), sier han.

Skuffet er naturlig nok også utbygger Olav Engebret Thon over avvisningen fra administrasjon og politikere: «Jeg er vant til at man har en dialog, tilpasser og justerer», sier han til Tønsbergs Blad. Men noen kommentarer til Frank Pedersens skuffelse over ikke å bli lyttet til, har han ikke. Han og utvalget, med flertallskameratene Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, skal jo snart «i prosess», som han sier, for å snakke seg frem til gode løsninger.

LES OGSÅ: Marte og Tuva stusser over prosjektet: – Trist om Torvet mister sitt særpreg

… til og med Tønsbergs Blad

Og sannelig kommer ikke også TB på banen denne gangen. I to ledere anføres til dels meget kritiske merknader til prosjektene. Her uttrykkes kritikk av at Torvkvartalets skyline blir en helt annen enn i dag, de nye bygningene vil rage opp over eksisterende bebyggelse uten å ta hensyn til eksisterende bebyggelse, folk må få slippe å se inn i en massiv bakvegg av stål og glass osv. Planene bør kort sagt legges vekk.

Kortenprosjektet finner større nåde for avisens blikk. Det anbefales kun at tegningene tas tilbake til tegnebrettet, ikke skrotes. «Planene bør jekkes ned et hakk». Bekymringene går på at bygningsmassen med sine tre og fire etasjer vil «fremstå som ganske massiv.» (!). Dessuten vil den visuelle kontrasten til omgivelsene bli for skarp. Det erkjennes også at «I en by der mye av det gamle preget er vekk», er det viktig å ta vare på det som er igjen[….] og det stiller også krav til naboskapet»!

LES OGSÅ: La oss slippe dette!

Ja, ja. Fra en tidligere sak alt i alt en lett gjenkjennelig argumentasjon fra tallrike leserinnlegg. Nå også redaksjonelt – bra TB! De kommer sent, herr redaktør, men De kommer godt!

I mitt stille sinn spør jeg meg om skjebnen til NL19 hadde blitt en annen med en annen tidsrekkefølge i disse tre utbyggingssakene – eller med TB i kritikkmodus ikke bare nå, men også den gang (?)