Slik siteres du i en artikkel i Nettavisen 15. juni:

«Menigheten har tydelige forventninger til at medlemmene skal legge ned en betydelig dugnadsinnsats i forbindelse med det menigheten driver med og stedene de bygger opp.»

«Vi som har barn kjenner til det dugnadspresset fra idrettsforeninger og lignende, men i denne sammenhengen mener vi at presset er større enn hva som er vanlig,» sier du videre i artikkelen.

LES OGSÅ: Arbeidstilsynet om Smiths Venner: – Vanlig dugnad er ikke noe problem

– Opprørende, feilaktige og provoserende

I Brunstad Kristelige Menighet Horten finnes det ærlige, hardtarbeidende og respekterte samfunnsborgere fra alle samfunnslag. Vi har et bredt spekter selvstendig tenkende individer av unge og eldre med svært ulik bakgrunn og utdannelse. Alt fra studenter, fagarbeidere, ingeniører, sykepleiere, lærere og næringslivsledere. Vårt trosgrunnlag er det fellesskap som også holder oss sammen og gir oss så mye livsglede og virkelyst.

Vi som har lagt ned mye arbeid og timer av vår fritid på frivillig arbeid/dugnad i Horten oppfatter dine uttalelser som svært opprørende, feilaktige og provoserende. Det er en stund siden vi sluttet å regne med saklig fremstilling fra Gjengangeren. Det er nok heller ingen overraskelse at Nettavisens journalister slår opp saken med store stigmatiserende overskrifter og ikke engang klarer å omtale det med sitt rette navn. Men at du som regiondirektør i Arbeidstilsynet legger deg på en slik usaklig linje, er overraskende.

LES OGSÅ: Dugnadssommer for Smiths Venner: – To til tre dagers hvile er nok

 

– Har valgt å sende oss i Gjengangerens og Nettavisens gapestokk

Det juridiske i denne saken har vi ikke tenkt å komme inn på her. Det er nok å konstatere at i stedet for å veilede oss i hva vi skal gjøre har Arbeidstilsynet valgt å sende oss i Gjengangerens og Nettavisens gapestokk og attpåtil la oss ta regningen for å finne ut av det dere selv ikke har klarhet i.

Du kunne gjerne fortalt oss om hva loven sier at vi skal gjøre, og i så fall ville du opplevd et svært så interessert publikum i oss. Det har du selv valgt å ikke gjøre. Du har helt tydelig ikke satt deg inn i hverken hva som er formålet med vår innsats, hvor verdiskapningen tar veien eller hvilken motivasjon vi har.

LES OGSÅ: Forsøkte å bruke Tønsbergs Blad i svertekampanje mot Smiths Venner

Vi som signerer dette brevet driver ikke dugnad fordi vi kjenner press. Vi driver dugnad fordi vi har lyst til det. Vi driver dugnad fordi vi finner glede i å løfte i flokk, glede ved å erfare hva vi oppnår sammen. Det er nedlatende å høre deg påstå at det er press som driver oss. Det er også svært dårlig faglig håndverk at du ikke klarer å forholde seg til organisasjonsstrukturer og juridiske enheter, men bare skjærer alt og alle over én kam og benytter betegnelsen «Smiths venner» og «menigheten». Det minste vi kan forvente av en embetsmann burde være at han benytter riktige navn på organisasjoner.

Fra vår side ønsker vi ingen konflikt, men vi har heller ikke tenkt la oss tråkke på. Du burde vurdere sterkt en beklagelse for dine uttalelser, og vi er i så fall også mer enn interessert i en konstruktiv dialog om dugnadsinnsats framover. Kan du stå inne for det media siterer deg på i denne saken?

Med hilsen mange medlemmer av Brunstad Kristelige Menighet Horten