Gå til sidens hovedinnhold

Det er på tide å få hodet opp av sanden

Kjære Tønsberg kommunestyre. Vi trenger dere med på laget. Det er på tide at Norge støtter FNs atomvåpenforbud!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir forbudt etter internasjonal lov.

FNs atomvåpenforbud etablerer en ny og sterkere norm mot atomvåpen, og plasserer atomvåpen i samme folkerettslige kategori som kjemiske og biologiske våpen. Det er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen.

Erfaringer fra forbudene mot klaseammunisjon og landminer viser at internasjonale forbud fører til at finansinstitusjoner trekker investeringene ut av industrien og at selskapene slutter å produsere disse våpnene.

Dessverre har Norge verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet. I stedet for å delta i den internasjonale dugnaden for å stigmatisere, forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene, skjermer Norge atomvåpenstatene for press om nedrustning.

Ved bruk av atomvåpen, enten det er resultat av en ulykke, misforståelser eller en villet handling, vil ingen stat eller humanitær organisasjon kunne gi nødvendig hjelp. Til det vil ødeleggelsene være for omfattende og strålingsfaren for høy.

Det er på tide at Norge forholder seg til realitetene: Å true andre land med bruk av atomvåpen bidrar ikke til vår sikkerhet. Derimot utgjør disse våpnene en enorm risiko for alt liv på jorda.

Skadene etter bruk av atomvåpen skjer ikke på et abstrakt sted, men i byer og lokalsamfunn der mennesker bor. Lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpen og kreve innbyggernes rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Historisk har vi sett at lokalt engasjement virker! Det er når vanlige mennesker engasjerer seg og krever endring, at vi har fått på plass avgjørende globale avtaler om nedrustning og rustningskontroll.

Kjære Tønsberg kommunestyre. Vi trenger dere med på laget. Det er på tide at Norge støtter FNs atomvåpenforbud!

Det kommer ikke regjeringen til å gjøre uten press fra lokale politikere som viser at de tar egne innbyggeres sikkerhet på alvor. Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt. Konsekvensene vil være katastrofale.

Støtt ICAN Cities Appeal, appellen hvor byer og kommuner oppfordrer regjeringen til å støtte FNs atomvåpenforbud.

Kommentarer til denne saken