Gå til sidens hovedinnhold

Det er penger, men de må prioriteres annerledes

Jill Eirin Undem (Sp) løftet frem Tønsberg-skolens økonomiske utfordringer på Senterpartiets landsmøte. Hadde det ikke vært bedre å ta kampen der kampen står - i budsjettdebatten i Tønsberg kommune?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er en kommune der barn skal le. Og det er retningen vi burde bevege oss i – også økonomisk. Da kan vi ikke fortsette å kutte i skolesektoren. Vi er veldig glade for at Jill Eirin Undem deler vår enorme bekymring for Tønsberg-skolen. Her har det vært ropt varsko i lengre tider, FAU etter FAU i skolesektoren sendte oss alarmerende bekymringer om dette før budsjettbehandlingen i 2020.

Kort fortalt: Det er ikke nok midler avsatt i budsjettet. Ikke nok midler til nok folk, til å følge opp den digitale utviklingen, eller til de ekstra sårbare elevene.

Det er kommunestyret som velger å prioritere innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. DER står kampen, og der burde kampen i hovedsak bli tatt. Vi må ta ansvar for vårt eget lokale budsjett.

LES OGSÅ: SP-Jill Eirin tok opp Tønsbergs-skolenes situasjon på landsmøtet

Er det ikke dere som bestemmer da?

Det blir for oss merkelig å peke på et regjeringsskifte som løsning, når Sp er en del av posisjonen som regjerer i kommunen vår, og som vedtok gjeldende budsjett for kommunen, et budsjett for øvrig bare posisjonspartiene i kommunen stemte for.

Tønsberg Venstres budsjettkamp de siste årene har vært for nettopp skole og oppvekst. Sektoren har ikke hatt nok midler, og det har ikke vært noen hemmelighet.

Det er ikke nok midler i budsjettet til å oppfylle lærernormen. Noen elever trenger spesialundervisning for å mestre lesing, regning, skriving og forstå de sosiale spilleregler. Vi må ha midler nok til å sikre at elever og ansatte i Tønsbergskolen hat digitale verktøy og god kompetanse. Dette er alvorlig, og er også adressert i årsrapporten til barnehagene og fra kontrollkomiteens side.

Vi må satse på skolen. Fordi kunnskap og tidlig innsats sikrer alle like muligheter i livet.

LES OGSÅ: Utvalgsleder bruker mine tårer som agn. Ikke la deg lure.

Stem på Venstres budsjett neste gang da vel

Tønsberg Venstre leverte i 2020 et alternativt budsjett som la opp til 10 millioner mindre i kutt til skole og oppvekst enn det rådmannen foreslo og posisjonen vedtok. Vi vet det ikke er nok, men det viste en retning og vilje. Senterpartiet kunne ha stemt på Venstres budsjett om de ønsket en større ramme for skolebarna i vår kommune. Flere andre partier sammen med Venstre i opposisjon har gjentatte ganger, både i budsjett og ved andre korsveier, foreslått å heve ramma, eller sagt nei til å minske den.

Kontrollutvalget i Tønsberg mener det er politikerne i Tønsbergs plikt å finne penger til å dekke opp behovet ved skolene. Det er helt korrekt. Vi kan gjerne jobbe for en større ramme til kommunen fra nasjonalt, uavhengig av hvem som styrer landet, men nå aner vi jo at det er skolemat som blir valgt som noe av det viktigste i skolen om Sp får regjere nasjonalt fra i høst.

LES OGSÅ: Thorvald om ungdomshuset: – Dette fortjener ungdommen

Uansett hvordan stortingsvalget går, skal vi lokalt ta ansvar, og gjøre prioriteringer i vår egen kommune til det beste for barn og unge.

Vi setter nå vår lit til at utvalgsleder Undem også kjemper for Tønsberg-skolen inn i budsjettforhandlingene i Tønsberg kommune.

Kommentarer til denne saken