Gå til sidens hovedinnhold

Det er trist å se hvor lavt breddeidrett for voksne er prioritert av dagens helsepolitikere

For meg er breddeidrett generelt og breddefotball spesielt noe av det aller beste samfunnet har å by på for å bedre folkehelsa.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det klart overordnede hensyn i en pandemi er å forhindre sykdom og død. Det står vi alle sammen om. For å bekjempe coronaviruset er det avgjørende å være hjemme når man er syk, holde avstand og begrense antallet nærkontakter. Hvordan antallet nærkontakter holdes nede og avstanden opprettholdes er både et medisinsk og et politisk spørsmål. Det må prioriteres. I en pandemi som vi nå har stått i over ett år bør man ha kunnskap nok til å kunne åpne flere deler av samfunnet på en smittevernforsvarlig måte.

Min mening er at breddefotball er så viktig for folkehelsa at helsemyndighetene bør gjøre alt de kan for å finne en forsvarlig måte å åpne opp igjen istedenfor å lete etter muligheter for å holde det stengt.

Jeg synes det er trist å se hvor lavt breddeidrett for voksne er prioritert av dagens helsepolitikere.

Som fastlege, idrettslege og fotballspiller, trener og leder gjennom 45 år ønsker jeg å bidra til debatten om breddefotball under covid-19 pandemien.

Positivt for folkehelsa

For meg er breddeidrett generelt og breddefotball spesielt noe av det aller beste samfunnet har å by på for å bedre folkehelsa.

Breddefotballen er en samlingsplass for alle. Pensjonister, dugnadsgjenger, trimgrupper, stjernelag og gatelag. Fotballtilbud til begge kjønn i alle aldre. Det er mange eksempler på mangfoldet av tilbud i breddefotballklubbene. Det er et åpenbart behov for samlingsplasser i dagens samfunn og det tilbyr idretten og spesielt fotballen. At breddefotball er positivt for folkehelsa, er åpenbart.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Breddefotballen er god på å ivareta mennesker med spesielle behov. Vi har spesifikke tiltak som gatelag og stjernelag, men like viktig er at idrettsmiljøene ofte er den eneste arenaen for mange hvor de føler mestring og trivsel. Ola, som sliter med å konsentrere seg på skolen, kan være en ener på fotballbanen. Alle trenger en arena man behersker. Det gir selvtillit og trygghet i tilværelsen. Det er mange roller og oppgaver i fotballklubber som kan fylles av folk som har falt utenfor. I fotballen fungerer de normalt og gir uvurderlige bidrag til klubbdrift og føler seg verdifulle. At breddefotball er positivt for folkehelsa, er åpenbart.

Generell aktivitet/trening. Bent Høie kan ikke ha vært på mange old boys-treninger når han tidlig i pandemien antydet at dersom fotballtreningen stenges kan man jo bare ta seg en løpetur isteden. Noen gjør det, men det er en grunn at det er flere fotballspillere enn maratonløpere. Trening må være lystbetont for at man skal holde på over tid. Fotball er gøy. Mindre trening gir dårlig kroppslig helse. At breddefotball er positivt for folkehelsa, er åpenbart.

Klubbene stopper opp

Hva erstattes manglende fotball med?

Man trenger ikke mye fantasi for å se at Netflix, dataspill og lignende vil komme positivt ut av nedstengt idrett. I perioder med åpent uteliv og nedstengt breddeidrett er det heller ikke vanskelig å se for seg økt frekventering på utesteder. At breddefotball er positivt for folkehelse, er åpenbart.

Ja, men vi har tatt vare på dette ved å åpne for barne- og ungdomsfotball og trening med avstand, svarer helsemyndighetene.

Det hjelper, men er ikke nok. Fotballklubber henger sammen. Det er A-lagene, historisk mest herrer, nå gledelig nok i stadig større grad også damelagene som skaper mest entusiasme, oppmerksomhet og trykk til klubbene. De unge trenger noe å se opp til og et mål og A-lagene er viktige som rekrutteringsarenaer til nye trenere, ledere og old boys-spillere. Uten aktive seniorlag stopper mye opp. I tillegg er det jo det helsemessige behovet for idretten stort også i aldersgruppen over 20 år. Uten aktive voksne stopper klubbene opp.

Forsvarlig å åpne opp

Hvordan er smitterisikoen for corona i fotballen?

Etter hvert vet vi noe om dette. NFF har fått laget Olsvik-rapporten som fastslår at det er smittemessig forsvarlig å åpne breddefotballen. Mange land i en vesentlig verre smittesituasjon enn Norge har hatt åpning for breddefotball lenge uten at det har blitt revurdert eller at det har kommet rapporter om økt smitte fra fotballen.

Jeg tror land som Sverige, Danmark og England har like kompetente fagfolk som vi i Norge til å vurdere forsvarlighetsgraden av å tillate fotball. Vi vet at smitterisikoen er liten ute. Vi vet at i fotball er det få og kortvarige kontakter. Store publikumsansamlinger er uheldig. Mye reising er uheldig. Å sitte sammen inne i en garderobe eller i et spillermøte, er uheldig. Er man syk, holder man seg hjemme.

Når denne kunnskapen legges sammen, bør det være forsvarlig for også voksen breddefotball å trene med kontakt ute allerede nå. Kamper i kontrollerte former med god realistisk protokoll bør være et raskt neste steg gitt dagens kunnskap og forventet smitte og vaksinasjonssituasjon.

Breddefotball er viktig for samfunnet!

Kommentarer til denne saken