Siden våren 2020 har vi her i Tønsberg kommune hatt en noe annerledes hverdag. Vi har opplevd stengte skoler og hjemmekontor, munnbindpåbud og har mista muligheten til å samles under fester, jentekvelder og ellers hyggelige aktiviteter. Likevel, er vi heldige med å ha fått et såpass mildt virus. I fremtiden kan vi kanskje frykte enda verre, mer helsetruende virus – antibiotikaresistente bakterier for eksempel.

Her i Norge har vi tatt antibiotikaresistente bakterier på alvor siden 1996. Da reduserte vi vårt bruk med hele 40%, og ble dermed ett av landene i verden med lavest bruk av antibiotika. I dag bruker vi i gjennomsnitt 3,1mg antibiotika pr. kilo kjøtt, til sammenlikning med vår importør Tyskland som bruker 89mg til samme mengde. Det er hele 28 ganger mer! Likevel regnes Tyskland som et land med lavt antibiotikabruk.

Dersom vi fortsetter importen av kjøtt og melk vil vi få flere bakterier som er antibiotikaresistente – bakterier og virus som vi ikke lenger har en medisin til å kurere. Infeksjoner i Norge i dag ville kanskje vært livstruende, hadde det ikke vært for at Norges antibiotika fungerte mot disse. Vi bruker lavspekteret antibiotika (altså en mild form), som de i andre land har slutta å produsere fordi den ikke lenger fungerer. Her i Norge må ha en spesiell tillatelse for å handle det på apoteket, mens du i mange land kan kjøpe antibiotika på matbutikken.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Politikere mener vi behøver å handle kjøtt og melk fra andre land fordi vi ikke har nok. Nordmenn drikker bare mindre og mindre melk som også fører til færre kuer. Melkekuene står for en stor del av kjøttet som blir produsert, og jo mindre melk vi klarer å selge – dess færre kuer har norske bønder råd til å ha. Dermed blir vi nødt til å importere kjøtt fra land som Tyskland. Norsk kjøtt er dyrt å produsere fordi det ligger mer jobb bak. Her må dyra holdes friske, ved å blant annet passe på at kalvene får riktig temperatur på melka, eller at kyra holdes frie for sår. Vi har en nulltoleranse for antibiotikarester i melka, noe ikke særlig mange andre land har. Det er viktig med konkurranse i markedet, men å prissammenlikne norsk og tysk kjøtt blir urettferdig. Det er rett og slett to helt forskjellige produkter.

Er vi virkelig gira for flere nye år med lockdown? Være redde for at en liten forkjølelse skal ta knekken på oss? Det er ikke jeg hvertfall. Jeg håper du gjør som meg og tar denne trusselen på alvor, etter å ha fått kjenne på et drøyt år med strenge restriksjoner.

Se etter norske produkter neste gang du handler!