I dag er vi velsignet med en vernet fastlandsforbindelse fra 1957 som besørger all kommunikasjon mellom Øyriket og fastlandet.

I dag står også trafikken i kø og støyer og forurenser i alle byens gater i rushet, og gjerne helt ut på E18 hvor 50-tonns vogntog kommer susende i 90 km/t. Næringslivet blør når deres biler mister mange effektive timer i kø. Nødetatene har responstider som minner om et flakslodd for de som trenger dem. Øyriket selv forgubbes når mange utelukker Øyriket når både familier og næringsliv ser seg om etter andre steder hvor en ikke isoleres med en overfyldt kanalbru.

Fornuftige politikere

I 1957 åpnet man en firefelts bru over kanalen, med mye større kapasitet enn det dagens behov i 1957 var; fornuftige politikere som visste hva man holdt på man bygget en bru for fremtidens behov!

Behovet for ny og effektiv fastlandsforbindelse har vi allerede hatt i flere ti-år nå, men vi har altså ikke hatt noen politikere som har vært i stand til å gjøre noe som helst, før ny og fremtidsrettet firefelts fastlandsforbindelse ble vedtatt for tre år siden! Men så kom det nye politikere i posisjon ved valget for drøye 2 år siden, og som ikke har evnet noe som helst verken i Færder, i Tønsberg eller fylkeskommunen annet enn en full stopp for fremtiden vår!

Fjerner køen

En ny firefelts fastlandsforbindelse vil gjøre det mulig å stenge Nedre Langgate og flytte det meste av støy og forurensning fra trafikken helt ut av bysentrum. Den vil fjerne all unødvendig forurensning fra tomgangskjøringen, nedbremsinger og akselerasjoner som dagens trafikk belaster miljøet med. Den vil fjerne køene og risikoen for en potensielt omfattende og fatal påkjørsel på E18. Næringslivet vil bli mer effektivt, og Øyriket vil få flere familier og næringsliv som ønsker å etablere seg der. Nødetatene får ned responstidene når de skal berge menneskeliv, og skattebetalerne vil få skikkelig valuta for pengene.

Næringslivet fortsetter å blø

En ny to-felts bru vil gjøre det vanskelig å stenge nedre langgate, og dersom man gjør alvor av kollektiv-felt over dagens kanalbru, økes knapt den totale kapasiteten og vi får fortsatt et bysentrum fylt med forurensende tomgangs/bremsende/akselererende trafikk som gir fra sen fryktelig mye mer forurensing enn en bil i jevn hastighet over en firefelts bru uten kø! Køene vil fortsatt oppstå, og næringslivet fortsette å blø, og det vil fortsatt være mindre attraktivt å etablere seg i kø-riket, unnskyld, mente selvfølgelig øy-riket… Og veldig mange av skattebetalerne vil bli snytt fordi kostnaden er nesten like høy for en løsning som faktisk ikke er noen løsning i det hele tatt!

En firefelts ny bru vil være det beste for både miljøet, innbyggerne, næringslivet, nødetatene, kommunene, og vil skape den beste måloppnåelsen mulig, mens en to-felts ikke vil bidra stort i forhold til verken miljøet, næringslivet, trafikkavviklingen og køkjøringen, og vil bomme totalt på målene man har med hele prosjektet, og kostnaden er nesten like stor!

18. desember 2021 åpnet man med stor festivitas Lepsøybrua. Den er 800 meter lang, kostet 5,6 milliarder og gav 313 innbyggere ny fastlandsforbindelse ...

Man må jo bare undre seg over hva i all videste verden er det våre lokale politikere holder på med?