Ønsker å dele noen tanker som representant for meg selv og kanskje andre besteforeldre disse dager. Vi som har vokst opp på 50-tallet kan ane at så dramatisk som situasjonen er på jorden nå kan noen av oss  ikke minnes at den har vært i vår levetid,

Om hvorfor jeg støtter generasjon Greta. Hennes stemme er på vegne av millioner mennesker over hele verden. Uavhengig av partipolitikk, etnisitet, alder, kjønn, religion.

Det vi nå ser flomme over jorden av unge viljer er i sitt vesen en global bølge, en global bevissthet, en global oppvåkning ... starten på endring vi nok ikke har sett maken til før.

I min personlige historie begynte det i 1969 da jeg hadde juleferiejobb i en butikk i Oslo som ung student. En dag kom en ung mann med brosjyrer inn i butikken. Han leverte brosjyrer om en ny butikk, Helios ved Bislett. Jeg husker bare at det gjorde sterkt inntrykk på meg å lese om forurensning av grunnvann på grunn av giftige sprøytemidler og vaskepulver.

Fra da av ble jeg nærmest fiksert på å søke giftfrie varer i form av mat. Husker også DDT skandalen som ble oppdaget mange år før.

Dette er 50 år siden.

Høsten 1986 fikk jeg trykket opp et lite hefte Ord om Freden som ble solgt/delt ut i Tønsbergområdet. I en endret form sto det som kronikk i avisa februar 1987.

Lite utdrag:

«Den globale krigen er krigen mot hele skaperverket – Krigen raser som før mellom folkeslag. Aldri har krigen mot naturen vært større enn i dag. Uansett hvem en er eller hvor en er, utsettes en for forurensning av luft, jord og vann. Plante- og dyreslag trues av utrydding. Den globale trussel er krigen mot vår opprinnelse, og det er denne opprinnelse vi må finne tilbake til. Lidelsene på jord er alles. Vi lever i en tid som viser til enhet, en vi-tid»

Hva har hendt av bedring siden 1987? Hva er langt verre nå? Det som er bedre er noe som kan kalles oppvåkningen til en større bevissthet enn jeg og mitt. Dette har aldri vært vist så tydelig som i 2019.

Det er jordens eksistens videre det kjempes for. Det er krevende for et menneske å se så mye uten å miste motet. Derfor heier jeg på alle som våger å se, viste standpunkt, danne nye fellesskap på premisser som sikrer levende liv framover.