Siden vår fantastiske regjering ikke har anledning til å redde våre to uerstattelige vikingskip i Vikingmuseet på Bygdøy i Oslo, foreslår jeg en gedigen auksjon på Torvet i Tønsberg.

Som sønn til den tidligere kjente auksjonarius Adolf Torgersen i Farmansveien 7, fikk jeg en god innføring i hvordan en auksjon skal gjennomføres.

Selv om det er mange år siden, sitter fremdeles auksjonen i blodet. Dette må være en stor auksjon som dekker hele Vestfold. Her regner jeg med at Tønsberg kommune stiller med et godt og sikkert lagerlokale for auksjons-gjenstandene, samt en stor scene med et godt høyttaleranlegg.

Vi vil samtidig trenge sponsorer til annonsering.

Det hadde samtidig vært utrolig gøy å ha fått vikingskipet Saga Oseberg på Torvet? Jeg står gjerne ansvarlig for auksjonen, men jeg trenger nok noe hjelp av noen vikinger fra Vikingodden.