Styreleder Einar Chr. Erlingsen påpeker at det er åtte år siden ordfører Petter Berg (H) lovte å tilby skipene vinteropplag under tak. Ennå har ingenting skjedd. Det rimer dårlig med stiftelsens egen målsetting om å bli verdens fremste vikingdestinasjon.

Også fylkespolitikerne har store ambisjoner for en styrket vikingsatsing ved enden av Brygga. Bl.a. er det snakk om å flytte det originale Klåstadskipet fra Slottsfjellmuseet til Lindahlplan. Men det er altså Tønsberg kommune man venter på. Eller nærmere bestemt en områdeplan. For før bygget kan utformes i detalj, pengene skaffes og spaden stikkes i jorden, må bystyret si noe om hva det faktisk blir lov til å bygge.

Allerede i 2015 vedtok bystyret å lage en slik plan året etter. Bl.a. trang kommuneøkonomi har gjort at man ennå ikke er kommet i gang. Ordføreren sa imidlertid at dersom fylkeskommunen vil bruke like mye på regulering av Lindahlplan som de nettopp bevilget til et forprosjekt på Midgard, skal man kunne komme i gang nokså raskt. Vi håper fylkespolitikerne tar utfordringen, og at det kan organiseres et spleiselag blant alle som har interesse av å utvikle Vikingodden.

Med all respekt for Slottsfjellet, Haugar og Brygga: Vikingskipene og miljøet rundt dem er Tønsbergs viktigste turistattraksjon i dag. I en tid da mange vil oppleve historien like gjerne som å lese om den eller beskue den i museene, er det å kunne gå om bord i et vikingskip, kanskje også ro eller seile, noe som har sterk tiltrekningskraft. Utenlandske TV-team har for lengst vært på besøk, vikingenes æra er ett av få kapitler i Nordens historie som fanger folks interesse verden over.

Men minst like viktig som turistreklamen er kunnskapsformidlingen og identitetsbyggingen vikingskipsmiljøet tilbyr. Det er viktig at Tønsberg sentrum fremstår med en tydelig profil også etter at vi er blitt del av en ny kommune og et nytt fylke. Handel, kultur og uteliv er ressurser for bykjernen. Det bør fortiden også bli.

Vi tror dessuten fylkes- og kommunepolitiker Ellen Eriksen (Frp) har rett i at det haster med å komme i gang av hensyn til de frivillige kreftene, som vikingsatsingen vil være helt avhengig av også i årene som kommer. Engasjement er ferskvare, også når det handler om tusen år gammel historie.