Nesten 8,8 milliarder kilowatt timer er mengden konsesjonskraft i Norge som er tildelt kommunene og fylkeskommunene gjennom vannkraftkonsesjonene til vannkraftverkene. Dette er kraft som kommunene og fylkeskommunene får kjøpt til om lag 12 øre pr. kWt. Denne kraften kan selges eller brukes av kommunene selv. Vestfold og Telemark FrP foreslår at Telemark med sine totale 535 millioner kilowatt timer konsesjonskraft skal tilbys små og mellomstore bedrifter til fastpris eller spotpris med maks 50 øre pr. kilowatt. Det vil redde arbeidsplasser!

Strømprisen ødelegger for overlevelsen for mange små og mellomstore bedrifter. Mange frykter nå for sin egen fremtid og arbeidsplass. Med strømpriser som til stadighet når nye høyder vente vi et skred av konkurser. Det vil påvirke vår økonomi. Det hjelper ikke å skylde på Putin, tomme vannmagasiner eller vindstille. Strømprisen har blitt en så stor belastning at noe må gjøres for å redde bedrifter.

LES OGSÅ: Brødprisene kan gå i været: – Det verste vi har vært med på

Hvis all konsesjonskraft i Telemark hadde gått til de mellomstore bedriftene i Vestfold og Telemark så hadde det kunne reddet nærmere 2000 bedrifter. Derfor mener Vestfold og Telemark FrP at det er viktig at de små og mellomstore bedriftene får tilgang til konsesjonskraften og en makspris på 50 øre kilowattimen. Regjeringen Støre og stortingsflertallet viser ingen vilje til å hjelpe de små og mellomstore bedriftene. Det vil FrP.

LES OGSÅ: Ikke nok å stoppe Høyres politikk, den må snus

Viktig for fylker og kommuner

Alle som bygger ut vannkraftverk i Norge må avse 10 prosent av produksjonen sin til produksjonspris. Det vil si prisen det koster å lage strømmen. Denne kraften, konsesjonskraften, får kommunene tilgang til. Konsesjonskraften kan kommunen selge til høystbydende. Tokke er en av få kommuner som tilbyr bedrifter og innbyggerne å kjøpe rimelig konsesjonskraft. Slik har det vært siden 80-tallet.

Vi kan ikke roe oss med at det er lav arbeidsledighet.

LES OGSÅ: Politisk grøftekjøring

De små og mellomstore bedriftene utgjør mer enn 99 prosent av alle bedriftene i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapningen i landet- nær 700 milliarder kroner ifølge NHO. Dette viser hvor viktig disse bedriftene er for norsk økonomi.

Vi leser nesten daglig at en eller flere bedrifter nå går konkurs på grunn av strømprisene. Regjeringen Støre og stortingsflertallet viser ingen vilje til å hjelpe de små og mellomstore bedriftene med sin plan A, B og C som er en veldig dyr fastprisavtale for bedriftene.

LES OGSÅ: Statnett roper varsku til regjeringen: Melder om svært høye priser og mangel på strøm

Tid for handling!

Regjeringen legger flere hinder i veien for bedrifter og kraftkommuner. Det gjør de ved å kutte i rammetilskuddet til kommuner med konsesjonskraftinntekter. Denne politikken medfører at staten tapper kraftfylkene for flere milliarder kroner. Bare i Telemark mister kraftkommunene 206 millioner kroner.

Vi kan ved aktiv politisk kursendring i kraftkommunene og fylkeskommunen styrke vårt næringsliv. Det koster 12 øre pr. kWh å produsere strøm fra vannmagasinene. Hvis kraftkommunene kan selge denne kraften til 50 øre kWh/t så vil kommunen fortsatt tjene penger, men samtidig gi forutsigbare strømpriser til bedriftene.

LES OGSÅ: Næringslivet må få mer i strømstøtte

FrP vil ta saken opp i fylkestinget, og mener at på denne måten kan vi hjelpe de små og mellomstore bedriftene. Allerede nå er det klart at Norsk Industri med adm. direktør Stein Lier-Hansen støtter forslaget.