Denne gangen er det leder i Færder SV, Stein Vidar Samuelsen som er på løvtynn is. Han hevder at «det forhatte 4-kravet i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningen, er modent for historiens skraphaug.» Han underslår som mange andre på venstresiden at 4-erkravet gjelder kun elever som velger den enkleste, praktiske matematikken på videregående.

Elever som velger S- eller R-matematikk på VG2 er kvalifiserte søkere til lærerutdanningen dersom de har fått bestått og det vil si minst karakteren 2. Den enkleste matematikken på Vg2 heter 2P har læreplanmål som prosent, enkle ligninger og ulikheter, økonomi, statistikk og geometri. Gode kunnskaper, altså karakter 4, i disse emnene er viktige for langt mer enn å undervise i matematikk. Det er viktig kunnskaper for å undervise i de aller fleste fag i skolen. Egentlig er det feil å kalle 2P matematikk, det er heller praktisk regning.

Det er skremmende å høre fra en som selv er lærer at «I SV har man vondt for å forstå matematikkens overordnede betydning».

Her kommer en liten hjemmelekse til medlemmene i Færder SV og alle andre som ikke har forstått dette: Matematikk er for det første et viktig redskapsfag for andre vitenskaper. For det andre er matematikk den eneste eksakte vitenskap der alle utsagn er enten sanne eller usanne, ja eller nei, strøm eller ikke strøm. Det siste har gitt grunnlaget for den enorme digitale revolusjonen vi har opplevd de siste tiårene. For det tredje har matematikkfaget en egenverdi som øker evnen til logisk tenkning og bedre mulighet til å systematisere og organisere verden omkring oss. Uten matematikk ville demokratiet gå til grunne.

Grunnen til at det ble nødvendig med et strengere krav i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen var at svært mange strøk i matematikk. Det hjelper ikke å ta inn flere studenter når færre kommer ut i andre enden som nyutdannede lærer.