I dag blir faglig læring byttet ut med eksamensforberedelser, og altfor mye overlatt til flaks.

Det sløses bort mye tid på skolen på å lære det å gjøre det bra på eksamen. Dette er med på å skape et stort prestasjonsfokus i skolen. Vi lærer å pugge og glemme, fremfor å lære for læringens skyld. Hvilken vurderingsform som brukes i skolen har ekstremt mye definisjonsmakt over hvordan undervisningen vil foregå. Det er derfor viktig at den nye regjeringen bytter ut dagens eksamensordning med en vurderingsform som er med å heve dybdelæring og oppfordrer til å ha kunnskap i fokus – ikke prestasjoner.

Eksamen er utrolig urettferdig. Du har ingen kontroll over hvilke fag du skal eksamineres i, noe som gjør skolegangen ekstremt uforutsigbar. En sluttvurdering burde være med å likestille elever over hele landet når de skal søke seg inn på videregående, universiteter og læreplasser. Slik er det ikke i dag. Isteden kan man ha flaks eller uflaks med hvilke fag du må opp i, noe som forsterkes av presset om å prestere på den spesifikke dagen da du har eksamen. I tillegg til dette så fører dagens ordning til en ulik vektlegging av enkelte fag hos alle elever, og noen ender også opp med flere eksamenskarakterer enn andre.

Den nye regjeringen kan ikke kreve at vi elever skal være fornøyde med en eldgammel, utrolig urettferdig sluttvurderingsform. Eksamen er eldre enn oldeforeldrene våre, og både skolen og samfunnet vårt er bygget på helt andre verdier i dag en da. Hvorfor ikke karaktersettingen reflekterer dette er det vanskelig å forstå.

På skolen får vi høre «dette kan komme på eksamen», daglig. Undervisningen handler om å kunne litt om alt for å gjøre det bra. Hjemmearbeid handler om pugge for å så å glemme etter første prøve. Til og med standpunktkarakterene slipper ikke unna, tentamener og andre prøver modelleres etter eksamen og vektlegges høyt i karaktersettingen. Jeg er ikke imot en god sluttvurdering, men jeg ønsker en modell som sikrer elevers muligheter for dybdelæring, og som også er en rettferdig vurdering.

Alle tilnærmer seg kunnskap ulikt, men dette er det ikke rom for i dagens skole. Vi trenger en skole der læring er i fokus. Dagens sluttvurderingsform ødelegger for dette, for sluttvurderingen er nødt til å være en del av læringsprosessen. Derfor håper jeg at den nye regjeringen hører på Elevorganisasjonens elevkrav og avskaffer eksamen.