UNICEFs måling om hvilken kommune det er best å bo i for barn baserer seg kun på hvor mange kroner som brukes på barn og unge. Da er det ikke så rart at de kommunene som er såkalt kraftkommuner gjør det bra. Rett og slett fordi de har mer å fordele ut i tjenester til befolkninga. Det skulle nærmest bare mangle.

LES OGSÅ: Opp- og nedtur for Tønsberg

Det som er interessant er derimot kvaliteten på de tjenestene som leveres. Jeg tillater meg derfor å minne på det flotte oppslaget TB hadde om barnevernet i Tønsberg for en liten stund siden. Kommunebarometeret viser at vi har det nestbeste barnevernet i landet. Det er vi veldig stolte av! Og det på tross av at Tønsberg er en lavinntektskommune.

LES OGSÅ: Kommunen der barn skal le, er blant landets dårligste på tilbud til barn og unge: – Jeg ble sjokkert


Styrket på flere områder

Den lille styrkinga vi har hatt rom for å legge inn i budsjettene siden 2019 har hatt en rød tråd. Så godt som alle forsterkinger har gått til barn og unge. Det er en retning vi vil følge opp videre. Det har vært styrking av helsesykepleiertjenesten, flere miljøterapeuter i skolen, styrking av bemanningen i barnehagene, det å holde barnetrygda utenfor når sosialstønaden beregnes, romslige beløp som kan søkes av frivillige organisasjoner som lager gode tilbud til barn og unge, for å nevne noe.

LES OGSÅ: Tønsberg rangert som den beste kommunen i fylket: – Gøy og tilfredsstillende å komme så langt opp

Så er det ingen tvil om at vi kan gjøre det mye bedre i ulike målinger. Og det er nettopp det som er bra med målinger av ulikt slag. Vi får en tilbakemelding på hva som er bra – og hva vi må jobbe for å bli bedre på. Det er det siste som opptar meg og mine kollegaer i politikken mest. Det gir kunnskap og retning for det videre arbeidet. Vi skal ta vare på og utvikle det vi scorer bra på, og jobbe hardt med det vi ikke er så gode på.