«Vårt dyre fedreland». Dette var overskriften på en lederartikkel i TB 17. juli. I artikkelen ble det spesielt trukket frem at kaffeposer koster dobbelt så mye i Norge som i Sverige. Prisforskjellen på noen andre dagligvarer kunne vært nevnt i artikkelen. Vanlig pris på 1,5 liter Coca Cola ligger i Sverige på 14 kroner, mens den i Norge koster 38 kroner. Da er den norske prisen 267% i forhold til den svenske. Noen ganger er det riktignok tilbud - men det er det vel også på en andre siden av grensen. Prisforskjellen er like stor på en halvliter pils. Svenskepris kroner 12, her er butikkprisen fra 32 til 34 kroner. Vin kan også nevnes, selv om prisforskjellen ikke er like stor. Vi får vanligvis tre flasker i Sverige for det vi betaler for 2 her. For en 3 liter pappvin er det stort sett halve prisen.

Artikkelen nevner geografiske forhold og høyt lønnsnivå som forklaring på høye priser. Maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen med store kjeder blir nevnt. Norge er vel blant de ledende i verden når det gjelder avgifter på dagligvarer. Høye avgifter fører til høyere priser og høyere lønnsnivå. Grensehandelen fører til milliardtap for landet og tap av arbeidsplasser. Regjeringen bør gjøre noe med avgiftsnivået snarest!

Et tidligere regjeringsparti gikk i mange år til valg på løfte om lavere skatter og avgifter. Avgiftsnivået nådde nye rekorder med FRP i posisjon.

Kaffeprisen var et godt eksempel på prisforskjeller, men forskjellen er større på andre varer. Det kan umulig være 2,5 ganger så dyrt å produsere en Coca Cola i Norge som i Sverige. Den sittende regjering bør ta hele avgiftspolitikken opp til alvorlig vurdering.

Regjeringen har stilt seg slik at store befolkningsgrupper drar til nabolandet for å handle basisvarer. Er ikke det flaut for landet vårt?