Hovedgrunnen til at regjeringen «får juling» er at folk flest merker økende rente, økende priser, samt en energikrise. Årsakene til problemene ligger i all hovedsak utenfor norsk kontroll, men det er de som styrer som får skylda.

Jeg har stor forståelse for alle som sliter nå. Mange som før klarte seg akkurat, har i dag problemer med å få endene til å møtes. Det skal ikke være sånn i Norge, vi må få bukt med fattigdommen, og Arbeiderpartiet skal stå i bresjen.

Flere bra tiltak er allerede iverksatt: Barnetrygden har økt, barnehageprisene er redusert, SFO blir gratis 12 timer i uka for alle på 1. og 2. trinn og pris for tannlegebesøk for alle mellom 21 og 26 år er halvert – for å nevne noe. Det er gode tiltak, men vi skulle selvsagt gjerne ha gjort enda mer. Den situasjonen Europa og verden er i nå, gjør imidlertid at det ville vært svært uklokt.

LES OGSÅ: Er bekymret for mandagens forslag: – Betyr kroken på døra

Riktig politikk

Jeg er sikker på at hovedlinjene i den politikken som føres hvor det holdes igjen på pengebruken er riktig, for det er den samlede pengebruken i samfunnet som gir økt rente og økende priser. Med denne politikken har jeg tro på at vi får kontroll på prisstigningen og at renta vil stabilisere seg. Forhåpentligvis blir også energisituasjonen mer stabil enn i dag når vi kommer noen måneder ut i 2023. Vi unngår økende arbeidsledighet og at folk må selge husene sine fordi renta stiger enda mer.

LES OGSÅ: Anders og kollegene møter kunder som fryser: – Mange er fortvila nå

Når folk ser at den politikken som føres faktisk virker, tror jeg at målingene vil snu, og at Arbeiderpartiet kommer til å gjøre et bra kommunevalg om trekvart år.