Forurensningsloven har et helt tydelig forbud mot forsøpling: «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet,» heter det her. Å kaste søppel slik at det ikke ender opp på en offentlig godkjent fyllplass eller gjenvinningsanlegg er med andre ord miljøkriminalitet. Loven er like tydelig i sitt krav til at den som står bak forsøplingen har plikt til å rydde opp.

LES OGSÅ: Da Anca så dette ble hun sinna: – Det er kjempeegoistisk!

«Villfyllinger» har vært et problem gjennom mange år. Flere steder i Vestfold vil man støte på alskens skrot hvis man tar en tur i skogen. Ikke bare er det stygt, det utgjør også en fare for miljøet. Barn og dyr kan skade seg på skarpe gjenstander, og giftige stoffer kan forurense vann og jordsmonn.

Det er kommunene som har ansvar for å slå ned på ulovlig forsøpling i egenskap av lokal forurensningsmyndighet. Men mange villfyllinger har fått ligge i årevis fordi kommunene enten ikke har visst at de er der eller ikke har prioritert å rydde opp. Vi håper den offentlige innsatsen på dette området blir mer kraftfull, men først og fremst må vi gå i oss selv:

Hvorfor kan vi ikke vise samfunnsånd og miljøbevissthet nok til å dumpe avfallet vårt der det hører hjemme? Det koster noen kroner, men de fleste av oss har råd. I motsatt fall får vi be om hjelp, ikke kaste søppel i naturen.