Det tok flere dager for kommunen å finne ut hvorfor det hadde dukket opp uønskede bakterier i vannet, men da det så ble funnet en død fugl i høydebassenget på Teie var mysteriet etter alt å dømme oppklart.

Vi skal ikke overdramatisere episoden, de fleste har nok klart seg bra med koking og kjøpevann på flaske. Kommunen har også kjørt ut vann til sykehjem og barnehager. Men saken har vist at selv i en forholdsvis stor norsk kommune er vannforsyningen sårbar. Her har politikerne og administrasjonen i Færder kommune en åpenbar utfordring å jobbe videre med.

Rent drikkevann er noe vi har lett for å ta for gitt i Norge. Men norske beredskapsmyndigheter er likevel svært oppmerksomme på hva en sikker forsyning av rent vann betyr for samfunnssikkerheten. Vi har bl.a. en drikkevannsforskrift som pålegger vannverkseierne – som oftest kommunene – å sørge for at distribusjonssystemet drives på en måte som hindrer drikkevannet i å bli forurenset. Dette klarte altså ikke Færder kommune å unngå her, og det er alvorlig.

Forskjellige vannforurensningssaker fra ulike deler av landet viser at det kan være et bredt spekter av årsaker til at vann blir forurenset. Veien fra kilden til springen på kjøkkenet er lang, med flere sårbare punkter underveis. Det betyr at hele denne kjeden må ha jevnlig overvåking og tilsyn, og at uønskede episoder må følges opp. Færder har iverksatt en serie tiltak allerede, og på noe lengre sikt skal takkonstruksjonen på høydebassenget på Teie utbedres. Det er bra, men også helt nødvendig.