Gå til sidens hovedinnhold

Det skal være godt å bli gammel i Tønsberg!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi lever lenger og de fleste vil bo hjemme så lenge som mulig. 87 % av nordmenn over 80 år bor fortsatt i egen bolig. De bor ikke på sykehjem, selv om mesteparten av debatten fortsatt handler om sykehjem. Vi vil gi noen klare løfter til eldre som bor hjemme. Vi vil ha en eldreomsorg med trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene.

Trygghet

Uansett hva alderdommen bringer, må de som bor hjemme, føle seg trygge og vite at hjelpen kommer når man har behov for den. For det er mye som forandrer seg etter hvert som man blir eldre, som for eksempel å miste førerkortet, å bli dårlig til beins. Noen opplever også å bli rammet av alvorlig sykdom som kreft eller demens. Da må kommunen stille opp.

Vi går derfor til valg på fire konkrete tiltak som skal gjøre det tryggere å bo hjemme lenger:
1. Trygg og enkel transport: Det må være enkelt å komme seg til og fra aktiviteter. Dette kan organiseres enten ved hjelp av frivillige, i samarbeid med private, eller med kollektivselskaper.
2. Demensvennlig samfunn: Vi vil ha et samfunn hvor mennesker med demens kan delta. Mange som rammes av demens, mister nettverk, mye fordi de føler seg misforstått. Uansett diagnose har vi like fullt et behov for å få bruke egne ressurser og bli møtt med respekt og forståelse. Tønsberg har derfor satt i gang arbeidet for å bli et demensvennlig samfunn. Det betyr at for eksempel taxisjåfører, butikkpersonell og apotekansatte har noe kunnskap om demens.
3. Hjelp til småoppdrag: Mange hjemmeboende eldre synes det er ubehagelig når for eksempel hagen ikke blir tatt godt nok vare på. Samtidig finnes det friske eldre og unge som ønsker å stille opp frivillig. Vi må derfor koble disse menneskene sammen slik at det blir enklere å få hjelp til småoppdrag i og rundt hjemmet.
4. Velferdsteknologi: Velferdsteknologi er frihetsteknologi som gjør det mulig for eldre å være mer selvstendige. Ved å sikre at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi kan flere eldre mestre egen hverdag og egne helseutfordringer. Dette kan være alt fra trygghetsalarmer, GPS til hjemmeboende med demens, multidose-dispensere eller digital avstandsoppfølging.

For trivsel, mot ensomhet

Mange eldre opplever at livet tar en ny vending. Når vi ikke har noe meningsfylt å gjøre i hverdagen, blir dagene og ukene lange. Ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem. Høyre vil derfor at private, kommunen og frivillige skal samarbeide om å lage flere sosiale tilbud:

5. Aktivitetstilbud: For å gjøre det enklere å være i aktivitet bør eldre få bruke kommunens idretts- og kulturanlegg minst én dag i uken til ulike treningsaktiviteter. Det er en fin måte å både møte andre og være i fysisk aktivitet på en gang.
6. Sosiale tilbud: I tillegg må kommunen, frivillige og private aktører samarbeide om å gi eldre som bor hjemme et sosialt tilbud på dagtid en av de andre dagene. Dette kan være alt fra handlehjelp og datakurs, til et tilbud om å spise måltider sammen med andre.
7. Mobilisering av frivillige: Vi må jobbe mer sammen med de frivillige i kommunen. Kommunene skal ha en plan for å sikre at det blir enklere og tryggere å delta som frivillig.
Kvalitet i tjenestene
Når man har behov for hjelp til å mestre hverdagen, må vi sikre at kvaliteten på tjenestene er gode.
8. Hverdagsrehabilitering: Etter sykdom eller skade, kan mange eldre oppleve å ikke klare like mange ting som før. I stedet for å hjelpe eldre med oppgaver de kan klare å gjøre selv, vil vi jobbe for enda bedre tilbud om hverdagsrehabilitering.
9. Forebyggende hjemmebesøk: Vi tenker kanskje ikke på hvilke ting i hjemmet vårt vi kan snuble i dersom vi må opp om natten. Alle vet heller ikke hvilke aktivitetstilbud som er tilgjengelige i sitt nærområde. Å få informasjon om disse tingene gjennom et forebyggende hjemmebesøk kan gjøre det mulig for flere å bo hjemme lenger.
10. Oppfølgingsteam: Med årene får mange av oss mer komplekse hjelpebehov. Mange opplever da at behandlingen blir oppstykket og delt. Vi vil derfor at alle kommuner skal etablere egne oppfølgingsteam for å sikre at eldre som bor hjemme, får bedre og mer koordinerte tjenester.

Kommunens viktigste rolle er å være en koordinator og kvalitetssjekker for ulike tjenester levert av både offentlige, private og frivillige aktører. For å lykkes i eldreomsorgen må alle gode krefter tas i bruk!

Dette er Tønsberg Høyres 10 løfter for å bedre eldreomsorgen i vår kommune! Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.