Høyres Renate S Berge, Jan Helge Fosse og Tom Mello forsøker i Tønsbergs Blad 23. august å argumentere for hvorfor Norge ikke skal ta oppfordringen fra FNs klimapanel og generalsekretær om å kutte ut leting og produksjon av olje og gass.

Når FN ber alle land i verden om å slutte med olje og gass, hvorfor skal ikke Norge være et foregangsland? Vi liker å ha et grønt og snilt image ut i verden, men bare frem til det koster noe. Norge bør kunne reise på klimatoppmøte i Glasgow og slå i bordet med klimatiltak som faktisk kutter utslipp.

Høyres representanter påstår at de samlede utslippene i Europa vil øke uten fortsatt norsk utvinning av olje og gass.

Som politikere skal vi lytte både til forskning og til det kunnskapsgrunnlaget som embetsverket leverer. Høyre sitter for tiden med ansvar for Finansdepartmentet og med det også Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er derfor ekstra oppsiktsvekkende dersom Høyrepolitikerne ikke er kjent med at forskere i SSB for lengst har slått fast at påstanden de bruker i sitt innlegg er feil. Eller kanskje villeder de med vilje?

Kutt i oljeproduksjonen i Norge vil redusere globale utslipp. Også selv om noe forbruk erstattes av kull.

Videre skriver Høyres representanter at vi må fortsette å produsere olje for å ivareta velferden, og for å ikke kutte utviklingen.

I MDG har vi mer fremtidoptimisme enn som så. Det er mulig å føre en økonomisk politikk som lar oss alle leve gode og trygge liv innenfor naturens tålegrenser, der vi ikke ødelegger for våre barn, barnebarn og kommende generasjoner.

Men det krever at vi skaper endring nå. Vi har altfor lenge tatt det som en selvfølge at vi kan – og skal – forsyne oss av naturen for å skape velferd og framgang. Nå vet vi at vi bruker for mye. Derfor må rike land som vårt ta ansvar. Vi kan ikke fortsette å leve som om vi har fire jordkloder.

Vi må begynne å bruke pengene og de kloke hodene som i dag brukes på oljeleting på å finne løsninger på hvordan vi tar vare på de ressursene vi har. Og vi må tenke annerledes om hva som er gode liv.

Når Høyre sier at de ikke vil stanse utviklingen, handler det i stor grad om å tjene mer penger. Og å sette profitt foran planet. Men utvikling behøver ikke bety stadig høyere produksjon og økt materielt forbruk.

En grønn utvikling handler om å ta vare på selve livsgrunnlaget vårt. Og å sette planeten foran profitten.

Stem MDG i dag - for mennesker og miljø!