• Schengen gir oss frihet til å besøke nye steder i Europa uten å måtte gjennom lange tidkrevende passkøer. Det gjør det enklere for europeiske turister å besøke Norge som bidrar til å opprettholde reiselivsbransjen.

• Ved sykdom eller uhell som medfører kontakt med lege/sykehus i EU medfører avtalen at vi slipper å legge ut for ekstra kostnader til behandling, bare en husker på å ta med seg reiseforsikringskortet som du får gratis hos Helfo.

• Norsk ungdom kan studere ved et hvilket som helst europeisk universitet. Og vi kan bruke mobilen som hjemme i hele EØS uten å betale noe ekstra.

• Mange nordmenn har søkt og fått arbeid på vårt felles europeiske hjemmemarked. Nordmenn har funnet kjærligheten og stiftet familie i et annet europeisk land, eller fått en europeisk partner til Norge – og ikke minst har mange norske pensjonister funnet seg boliger ved Middelhavet. Alt dette uten å søke om tillatelser eller risikere avslag på søknader. Vi har rett til dette gjennom EU/EØS.

• Klima! Klimaendringene er blitt tydeligere de siste 10-20 årene. Norge har lite bidratt til å redusere klimapresset. Her har EU gått foran og vist veg med store kutt. Siden Norge kjøper klimakvoter er det små tiltak innenlands. Gjennom EØS-avtalen har vi forpliktet oss til å følge opp de tiltak EU har besluttet, og må sette i verk egne tiltak.

• Gode arbeidsplasser i eksportrettede bedrifter. EØS-avtalen sikrer sømløs transport uten tidkrevende kontroller på grenseovergangene. Vi sparer dermed store kostnader og er konkurransedyktige. Dette utgjør rundt 75 prosent av vår handel.

LES OGSÅ: Skitt i Norge, leve Toten!

LES OGSÅ: Heia Norge, heia Toten!

Mye av informasjonen i media for tiden hevder at vi mister selvråderetten gjennom EØS-avtalen. Men på hvilken måte hadde det norske samfunn fungert i dag uten alle de positive effekter vi får fra avtalen? En handelsavtale (eller 100) vil ikke kunne dekke de samme rettigheter/goder vi får gjennom avtalen. Bli medlem av Europabevegelsen du også og støtt arbeidet med å spre kunnskap om Norges viktigste avtale.