Helsedirektoratet har anbefalt at koronautbruddet på nytt regnes som et alvorlig utbrudd.

Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum og Ingvild Kjerkol har kalt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

Det var ventet at regjeringen kommer med nasjonale føringer for regionale tiltak. Under pressekonferansen ble det klart at de nasjonale anbefalingene skjerpes.

Se full oversikt over tiltakene og anbefalingene under:

Nasjonale tiltak

 • Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
 • Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest. Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Hindre spredning av omikron

 • Isolasjonstiden forlenges til syv dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Smittekarantene i ti dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag syv. Ved negativ test på dag syv kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag tre og syv etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Påbud i Oslo-området

 • Munnbindpåbud på steder der det ikke er mulig å minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Påbud om hjemmekontor: Arbeidsplasser skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, der det er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester.
 • Maks 100 personer samlet på private arrangementer på offentlig sted og i leide eller lånte lokaler.
 • Serveringssteder og arrangører får plikt til å registrere gjester.
 • Bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
 • Tiltakene gjelder i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.

LES OGSÅ:

Sykehuset vurderer å stramme inn: – Det er håndterbart i dagens situasjon

Nå trenger Mette din hjelp: – Vi har behov for all den bistand vi kan få

Flere nye smittetilfeller – barnehager og skole rammet

Ordfører Anne om julebord: – Skal du, så bruk de profesjonelle aktørene