Mange siterer Winston Churchill i disse koronatider. Sitatet som her gjengis, er fra en tale Churchill holdt i november 1942. Da var krigslykken i ferd med å snu. Kampen mot korona er blitt som en krig, og den skal vi vinne.

LES OGSÅ: Tolletaten øker grensekontrollen langs kysten

I Maritimt Forum kan vi ikke uttale oss med tyngde om smittevernstiltakene, men om de økonomiske krisetiltakene. På bakgrunn av hva myndighetene har lagt opp til så langt, og vil komme til å presentere i tiden fremover, er vi faste i vår tro. Nå samarbeider Norge. Derfor står vi i dag ved slutten på begynnelsen. Heretter gjelder det å skape den fremtiden som skal avløse koronakrisen. Da har Maritimt Forum noe vi vil ha sagt.

LES OGSÅ: Koronakrisen fører til noen ordentlige drittjobber for kommunen: – Veldig dumt

Menon Economics la nylig frem en rapport om virkningene av korona på norsk eksportrettet næringsliv, hvor det heter at i verste fall kan 55.000 arbeidsplasser gå tapt. Det er eksporten som gir oss inntekter til å kjøpe varer og tjenester fra utlandet, men i Norge er eksportens andel av bruttonasjonalproduktet svært lav sammenlignet med i andre europeiske land. Og Menons rapport forteller at vi stadig har tapt markedsandeler ute.

LES OGSÅ: Disse 29 senterbutikkene har stengt på grunn av koronakrisen

Samtidig utgjør havnæringene hovedtyngden innenfor norsk eksport. Vi snakker om olje, gass, maritimt og sjømat. Bare maritimt eksporterte for 220 milliarder kroner i 2019. Potensialet for økt verdiskaping og økt eksport for maritim næring er enormt. Bygget på fortsatt verdiskaping innenfor olje og gass.

LES OGSÅ: Permittert? Disse tiltakene kan spare deg for tusenvis

Tiltak for maritime arbeidsplasser

Myndighetene har fremmet tiltak i en første fase og i en andre fase av koronakrisen. Vi vet ikke hvor lenge viruset vil legge sin klamme hånd over økonomien nasjonalt og globalt, men det arbeides med tiltak for en tredje fase. Maritimt Forum fremmer disse satsings- og tiltaksområdene på mellomlang og lang sikt:

1. Grå skip: Iverksette prosjekter i Sjøforsvaret med ringvirkninger i den maritime klyngen.

2. Blå økonomi: Iverksette bygging av to forskningsfartøy.

3. Flåtefornyelse: Tiltak som vil gi utslippskutt og ny teknologiutvikling i nærskipsfarten.

4. Grønt skifte: Tiltak som vil styrke hjemmemarkedet for grønn maritim teknologi.

5. Havvind: Tiltak som vil gi ren kraft og store grønne ringvirkninger.

LES OGSÅ: Bli med på arbeidsdugnad!

Det nye multirolle-skipskonseptet Vanguard ble i 2019 lansert som en ny, innovativ kapasitet for Sjøforsvaret. Maritimt Forum mener at Vanguard må igangsettes så raskt som mulig for å sikre kompetanse, sysselsettingen og verdiskapningen i maritim næring.

LES OGSÅ: Krafttak for sol!

Vi mener videre at de to nye forskningsfartøyene som Havforskningsinstituttet har planlagt, nå må vedtas bygget, og at bygging må skje i Norge, med stort norsk innhold og med norske underleverandører.

LES OGSÅ: Har måttet permittere, men med en vri: – Jeg tror vi kommer oss igjennom dette


Grønnere skipsfart

En fornyelse av den norske nærskipsfartsflåten vil raskt føre til aktivitet i alle segmenter i den norske maritime klyngen. Derfor foreslår vi at myndighetene må bidra med en målrettet kondemneringsordning og med finansiering. Flåtefornyelsen vil redusere nasjonale utslipp av klimagasser, og den vil bidra til uttesting av nye løsninger som den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer.

LES OGSÅ: Tor endret produksjonen fra reklame til smittevern. Slik skal næringslivet få kundene tilbake til butikkene og restaurantene

Dette henger videre sammen med mulighetene det grønne skiftet gir oss samlet sett. Myndighetene må gi fødselshjelp til nye, grønne teknologier slik at de kan bli konkurransedyktige og legge grunnen for økt internasjonalisering og større eksportmuligheter.

LES OGSÅ: Rørlegger Henning frykter for både bedriften og bransjen: – Det tar opptil et år å få en typisk «ja»-sak behandlet av Færder kommune

Norge kan ta en ledende posisjon internasjonalt innenfor flytende havvind. I den krisen vi nå står i, må muligheten tas med aktive grep. Maritimt Forum mener blant annet at Norge må etablere et rammeverk og et konsesjonssystem som bidrar til rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked for havvind.

LES OGSÅ: Unntakstilstanden skjerper kravene til selskapets ledelse

Koronakrisen er dypt alvorlig for oss alle sammen. Da kan det være en trøst å tenke at kriser også åpner for muligheter. La oss åpne døren opp for disse!