Dette er ME

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Myalgisk Encefalomyelitt (ME)

Betegnelsen ME oppsto i 1956, og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne og ryggmarg.

Tilstanden er beskrevet langt tilbake i tid under en rekke navn.

Betegnelsen kronisk utmattelsessyndrom kom først i 1988.

ME ble godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket i 1995.

Man antar at mellom 10–20 000 nordmenn er rammet.

I 80 prosent av tilfellene oppstår ME akutt etter infeksjon, 70–80 prosent er kvinner.

Vanligste symptomer er fysisk og kognitiv utmattelse, influensafølelse, sår hals, smerter, overfølsomhet for lys, lukt, berøring, samt blodtrykks- og hjerterytmeforstyrrelse.

Sykdommen kan være invalidiserende, og alvorlighetsgraden varierer.

Pasientene kan ikke trene seg bedre, men må lære seg mestringsteknikker som aktivitetsavpasning (balanse mellom hvile og aktivitet) og energiøkonomisering.

Fullstendig tilfriskning er sjelden, men de fleste blir bedre over tid.

Kilde: ME-foreningen