Mammaen til Lise har dårlig råd. Hun lever i en familie som har en inntekt under fattigdomsgrensa. Forskjellene i samfunnet vårt øker. Altfor mange barn i Tønsberg lever i familier som må greie seg med veldig lite.

I slutten av hver måned tikker barnetrygden inn på kontoen. Alle familier med barn mellom 0-18 år mottar barnetrygd. Nå i februar får familiene som lever på sosialhjelp i Tønsberg mer penger å rutte med. De får ikke sosialhjelpen avkortet på grunn av barnetrygden.

LES OGSÅ: Stadig flere vil flytte til Tønsberg, viser ny undersøkelse: – Vi har mye å glede oss over

Du tenker kanskje hva betyr vel en tusenlapp ekstra? For familien til Lise betyr det mye. Det betyr mer penger til mat, klær og sko. Forhåpentligvis vil det gjøre den lille forskjellen så de som har minst av oss kan gjøre noe hyggelig som å gå på kino eller delta i barnebursdag. Ordningen er jo ment å kompensere foreldre for noen av utgiftene til forsørgelsen av barn. Derfor må jo alle motta den.

Politikk er å ville! I kommunestyret i desember ble det vedtatt, etter forslag fra Ap, Sp, MDG og KrF at barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialhjelp. På den måten kan hele kommunen ha den ordningen fra Re kommune, der barnetrygden ble holdt utenfor beregningen av sosialhjelp.

Rådmannen la frem et stramt budsjett for 2020, uten muligheter for budsjettøkninger. Med dette vedtaket viser posisjonspartiene at vi kan og vil prioritere de svakeste i samfunnet. Vi vil og vi fikk det til!

LES OGSÅ: Kunnskapsgrunnlag for eiendomsskatt

Barnetrygd i tillegg til sosialhjelp

Etter kommunevalget for høsten 2019 inngikk Ap, Sp, MDG og KrF et samarbeid for den kommende kommunestyreperioden. Partiene gikk tidlig ut med en felles politisk plattform hvor et punkt er:

Da barnetrygden ble økt i 2018 var det med intensjon om at flere av de med minst skulle få mer å rutte med. Imidlertid regner de fleste kommuner barnetrygd som inntekt og trekker derfor i sosialhjelpen. Vi ønsker oss en kommune for alle, også de med minst. Derfor vil vi holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp etter modell fra Re.

LES OGSÅ: Skuffet over kommunedirektørens nei til å delta i prøveordning: – Hvis man sier at alle steiner skal snus, så må man være villig til å prøve noe nytt

Vi la inn forslaget i budsjettet. Du tenker kanskje hvordan kan kommunen ta seg råd til 7,3 mill til dette? Noen ganger må politikerne våge å ta en beslutning om noe som er en kostnadsøkning på kort sikt, men som vil bidra til at flere får det bedre og kan bidra på lang sikt. Vi har funnet vår inndekning i økte skatteinntekter som det er stor realisme vil komme.

Fellesorganisasjonen (FO) i Vestfold skrev i 2018 at utvalg for nærings- og samfunnsutvikling behandlet et forslag om at barnefamilier som mottar sosialhjelp skal få beholde barnetrygden. Posisjonen (H, FrP og KrF) stemte ned forslaget. FO oppfordrer posisjonen i Tønsberg bystyre til å endre vedtaket, og følge Re kommunes eksempel. Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Barnetrygden er en universell ytelse. Alle barn har rett til å motta barnetrygd, også barn i de fattigste familiene.

LES OGSÅ: Inger Lexow mener barna i gamle Re blir favorisert

Gjør mer

I 2019 leverte opposisjonen i Tønsberg (Sp, SV, V og Ap) et alternativt budsjett for 2019 med tiltak for å redusere barnefattigdom og redusere forskjeller. Det største tiltaket var å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Dette tiltaket hadde det borgerlige styret i kommunen stemt ned gang på gang. Er det noen som virkelig har behov for barnetrygden er det barnefamilier som har behov for sosialhjelp.

LES OGSÅ: Nå blir det dyrere å parkere i Tønsberg – og du må betale i flere timer

Nå er det endelig politisk flertall for dette tiltaket i nye Tønsberg, og flere barnefamilier i Tønsberg mottar nå kr 1054 for hvert barn ekstra i utbetaling hver måned. Vi håper og ønsker at dette er bidrag til at barn som Lise kan være med i bursdager, har råd til klær, til leker og opplevelser. Det nytter å engasjere seg!

Dette var første skritt og i de kommende fire år skal vi ta nye skritt for å sikre Tønsbergs innbyggere bedre tjenester. Vi tar et skritt av gangen. Det er å være ansvarlig. Slik bygger vi nye Tønsberg kommune sten for sten.