Med seks relativt store kommuner og veldig korte avstander har vi et godt utgangspunkt for å bygge en slank, effektiv og god fylkeskommune.

Jeg vi her peke på fire områder som vi bør bli veldig gode på. Det første er klima- og miljø. Vi skal redusere utslippene, bevare natur og gjøre en innsats for en friskere Oslofjord, samtidig som vi skal sikre utvikling av næringsliv og gode boområder. For å lykkes med dette er det avgjørende med tett samarbeid mellom kommunene, spesielt med tanke kollektivtrafikk og arealbruk. Vi må også utnytte de enorme mulighetene et topp universitet og et høyteknologisk næringsliv gir oss.

LES OGSÅ: 2022 – et annus horribilis!

Det andre handler om å bidra til at vi får landets fremste næringsliv. I alle de seks kommunene har vi en rekke spennende og gode arbeidsplasser. Sammen skal vi gjøre hverandre enda bedre. Vi skal legge til rette for nye næringer, og bidra til at kloke hoder velger å flytte til og jobbe i Vestfold. De korte avstandene gjør at vi er et felles bo- og arbeidsmarked. Når vi i tillegg har flyplass, jernbane og kort vei til Oslo, så ligger alt godt til rette for en positiv utvikling.

LES OGSÅ: Bør vi droppe elektrifisering av busser?

Satsing på skole og kultur

Det tredje området handler om en av fylkeskommunens viktigste oppgaver, den videregående skolen. Vi har allerede gode skoler med dyktige ansatte, men det må ikke være en hvilepute. Vi skal arbeide for at alle skal kunne få en god videregående utdanning i hjemkommunen, men vi skal også legge til rette for variasjon. De som ønsker å reise for å finne et mer spesielt tilbud skal kunne gjøre det. De gode lærerne er vår viktigste ressurser, og det å satse på et godt tilbud til ungdommene er noen av det smarteste vi kan gjøre.

LES OGSÅ: Nye runder om fylkeskommunen

Det siste området er kultur- og reiseliv. Fra Sande i nord til Stavern i sør er det en rekke attraksjoner og aktiviteter gjennom hele året. Vi har festivaler, museer, masse ulike kulturarrangementer, en fantastisk skjærgård, overnattingssteder, uteliv og mye mer. Gjennom samarbeid skal vi sikre at enda mer skjer i Vestfold, og at enda flere velger å besøke Vestfold.

LES OGSÅ: Ny offisiell prislapp for fastlandsforbindelsen: 4,178 milliarder kroner

Dette er noen få av mange eksempler på utfordringer, men først og fremst på muligheter i det nye fylket. Nøkkelen for å lykkes er samarbeid. Vi må samarbeide på tvers av partier og på tvers av kommuner. Hvis vi alle velger å framsnakke hverandre og gjøre det vi kan for å gjøre hverandre gode, da blir vi veldig gode.