Dette synet vil kommunen ha en slutt på: – Jeg er opptatt av gjenbruk, sier eieren

I Sagveien ved Maxbo Ilebrekke bor Vidar Andersen. Han liker ikke å kaste ting. Nå sier kommunen at han må.