En fersk undersøkelse gjort av tyske ADAC, som er NAF sin søsterorganisasjon i Tyskland, viser at moderne dieselbiler har ekstremt lave utslipp av miljøskadelige nitrogenoksider (NOx). 

Eksempelvis er utslippet fra en Mercedes C220d målt til null milligram NOx per kilometer, altså ingenting, mens utslippene fra en BMW 520d ble målt til marginale ett milligram per kilometer. Det er svært langt, for å si det forsiktig, under EUs grense på 80 milligram per kilometer. 

Dette viser at det har vært en rivende utvikling for diesel- og bensinmotorer de seneste årene.

Tallene fra ADAC er for helt nye dieselmotorer, et annet godt eksempel er at NOx-utslipp fra dieselmotorer fra 2017 er under en tredjedel av hva det var i 2007.

Jeg mener at debatten rundt bensin- og dieselbiler her hjemme er altfor lite nyansert og dessverre stadig mer sort-hvitt. 
Faktum er at det er kjempeforskjell på dagens diesel- og bensinbiler sammenlignet med en bil laget for 10-20 år siden.

Altfor mange argumenterer med bakgrunn i følelser og fordommer og ikke i fakta. Mange lider av det jeg vil kalle dieselhysteri.

Jeg vil påstå at det har bredt seg en politisk korrekthet rundt dette temaet og at flere politikere og organisasjoner nå synes å ønske å fjerne særlig dieselbilen fra veien.

Vi politikere kan ikke, og skal ikke, vedta teknologi. Jeg tror bensin- og dieselbiler fortsatt har en lang fremtid foran seg, og det vil aldri bli aktuelt for FrP å være med på begrensninger eller forbud mot slag av nye bensin- og dieselbiler.

Jeg mener vi nå må slutte det ensidige kjøret mot dieselbiler. En dieselbil med null utslipp er like bra som en elbil med null utslipp.