Nå ringer snart disse ungdommene på dører

Maren Vilje Warset og Othilie Greni Arnø fra Presterød ungdomsskole gleder seg til

Maren Vilje Warset og Othilie Greni Arnø fra Presterød ungdomsskole gleder seg til Foto:

Av

Snart banker elever fra 8. trinn ved ungdomsskolene i Tønsberg på dørene med tilbud om å kjøpe Tønsbergkalenderen.

DEL

Innsendt Det er stort engasjement og glede blant elevene når de skal ut og selge kalenderen.

Ikke minst er de stolte over å finansiere eget skoleprosjekt som Lions Club Sem står bak. Lions Skoleprosjekt, som er et samarbeid mellom ungdomsskolene i Tønsberg kommune og Lions, finansieres av salget av Tønsbergkalenderen.

Elevene er veldig bevisste på at Lions Skoleprosjekt gir mye tilbake. Høstsemesteret for 8. klassingene starter med opphold på Hudøy, og mange av elevene uttrykker at Hudøyturen er noe av det fineste på ungdomsskolen. Her blir elevene godt kjent med hverandre, det er en god sosialiseringsarena og er med på å skape et godt klassemiljø med trygge elever. Her skapes også klare holdninger mot rus og rusmisbruk. I forbindelse med Hudøy-oppholdet lager elevene sin egen Handlingsplan: Hvordan skape et godt klassemiljø? Hvordan stå sammen mot rus?
I klasse 8F ved Presterød ungdomsskole har de i sin Handlingsplan valgt å ta for seg – Se, smile og si hei, Støtte hverandre, Respektere at vi er ulike, Inkludere alle og Ta ansvar for arbeidsro i timen.

I 9. klasse er elevene med på miljødag på Ilene Våtmarkssenter, mens 10. klassingene deltar på aktivitetsdag hos Aktiv Fritid på Tjøme. I tillegg kan skolene søke på velferdsmidler til ulike tiltak.

Tønsbergkalenderen 2020 som finansierer Lions Skoleprosjekt selges av 8. klassingene fra uke 43.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags