Tønsbergs Sangforening har avholdt sitt 172. årsmøte

Formannsbytte i TSF. Til venstre ny formann, Arne Morsund. Til høyre avtroppende Jens Erik Holmås.

Formannsbytte i TSF. Til venstre ny formann, Arne Morsund. Til høyre avtroppende Jens Erik Holmås. Foto:

Av
DEL

InnsendtÅret ble oppsummert som et godt sanger år. Vi er et mannskor på rundt 30 aktive sangere som møtes hver tirsdag til øvelse og sosialt samvær.

Repertoaret vårt spenner bredt, Fra Reinberger opus 190 via tradisjonelle sanger som Olav Tryggvason og Den Norske Sjømann, salmer og nordisk mannskormusikk til Bellmans viser og sanger til fest og moro.

Selvsagt erTønsbergsangen, skrevet av selveste Bjørnstjerne Bjørnson med i vårt repertoar, Sangen ble skrevet til Sangforeningens 25 års jubileum i 1871

Vår eminente dirigent og kunstneriske leder, Svein Tore Ringøen jobber målbevisst med stadig nye sanger. Dette er en av forutsetningene for å kunne lage et program som blir godt og variert

En flott tradisjon for oss er deltagelsen ved flaggheisingen på Slottsfjellet 17. mai, markeringen ved minneparken og gudstjenesten i Domkirken.

Vi har deltatt i flere arrangementer med andre kor og korps, vi produserte videoer, arrangerte seminarer og turer.

Året ble avsluttet på tradisjonell måte, med vår egen julekonsert i Sem Kirke og med sang under festgudstjenesten i Domkirken 25. desember.

Vi har som målsetting å ta med våre bedre halvdeler på en utenlandstur hvert år. I fjor gikk turen til Snojmoi Tsjekkia. Her deltok vi på en sangerfestival og fikk stående applaus. En flott opplevelse.

I år skal turen gå til en av Nord Norges perler, ærfugløya Vega. Vi gleder oss.

På årsmøte ble styret for 2019 valgt.

Vår mangeårige formann, Jens Erik Holmås kunne ikke ta gjenvalg på grunn av andre forpliktelser. Arne Morsund ble valgt til ny formann med akklamasjon. Som nytt styremedlem og P.R. mann ble Morten Bachke valgt.

Ellers fortsetter de andre styrerepresentantene,

Punsjdirektør/viseformann, Magnus Aagesen. Sekretær, Geir Mikkelsen. Kasserer,Morten Riiser. Noteforvalter, Kai Moskvil. Styremedlem /husstyret, Ulf Mathisen. Varamann, Torbjørn K. Alveng

Til ny presus ble Per Hauer oppnevnt

Etter årsmøte hadde vi fest med skreimølje spesialsendt fta Eggakanten i Vesterålen, sanger, taler og godt samvær.

Følg oss gjerne på Facebook

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags