Landbruks-gudstjeneste i Nøtterøy kirke

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bøndene fikk ros som gode forvaltere av markens grøde.

DEL

InnsendtMens vår nye biskop ble innsatt til Tunsberg domkirke, var det også gudstjenester i andre kirker i distrikter. I Nøtterøy kirke var det høsttakkefest, som det var en stor opplevelse å være med på, og særlig for bønder, som er opptatt av landbruks-drift og jordvern. Det som gjorde sterkest inntrykk var sokneprest Maia Korens preken, hvor hun roste bøndene på Nøtterøy og brukte ord som landbruks-kommune, hvor Guds skaperverk ble godt forvaltet

I våpenhuset hadde Ragnhild Freberg pyntet med et stort utvalg av all slags friske grønnsaker, litt hvetekorn og poteter. Og under alterbordet i midtgangen var det også pyntet med med fargerike grønnsaker. Konfirmanter ønsker velkommen og delte ut salmebøker og program. Kantor Wenche Henriksen sørget for det musikalske. Vikarprest Kari Robinson ønsket velkommen og ledet første del av gudstjenesten med liturgi og dåp, godt hjulpet av tekstleser, Ingeborg Eikenæs. Men det som gjorde mest inntrykk var Maia Koren, som holdt prestens tale, og den var ikke i A fireformat.

Med utgangspunkt i Guds skaperverk og vårt forvalteransvar holdt hun en absolutt jordnær prediken, så en uvilkårlig måtte tenke på fordums «potetprester», Men hun ville ikke belære bøndene på Nøtterøy. Tvert imot roste hun bygdas bønder og brukte uttrykk som landbruks kommune og landbruks-menighet. Hun var godt informert om at sommerens tørke hadde gitt uvanlig små kornavlinger, og grønnsaksprodusentene hadde unormale høye utgifter til Jordbruks-vanning. Men selv om hun fremhevet bøndenes innsats, tok hun også for seg forvaltningen av våre jordarealer. Og selv om hun var forsiktig i ordbruk, lå det vel en underforstått antydning i at våre ledende politikere ikke var så nøye med å bygge ned dyrkbar jord. Men slikt kan man selvfølgelig ikke si offentlig fra kirkens prekestol.

Taleren kastet også et blikk på den fattige verden som trenger oppmerksomhet. I tråd med dette ble også bordverset nr. 766 i salmeboka sunget: Herre, din jord bærer mat nok for alle. Takk for den delen du vil vi skal ha. Lær oss å dekke et langbord i verden som alle kan reise seg mette fra. Amen.

Etter høsttakkefestens slutt ordnet Menighetsrådet med kirkekaffe. Her ble det ikke bare servert kaker, men også frukt og grønt. Kort sagt: en fruktbringende høsttakkefest!

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags