Livshåp og sangglede i Svend Foyns bedehus

Av

Også denne gang var det fullt i Svend Foyns bedehus da Svein Byholt kunne ønske alle velkommen til et nytt «Åpent Hus». Ingunn Grude startet arrangementet med å synge Eriks Byes vise «Vår beste dag, nydelig akkompagnert av musikeren Stian Tveit. Disse framførte flere sanger i løpet av kvelden til store glede og applaus fra alle i salen.

DEL

InnsendtStian Tveit er sønn av avdøde musiker Per Tveit, og i intervju med David Gjerp fortalte Stian Tveit om hvordan hans far alltid hadde vært hans store forbilde. Stian Tveit ga oss en levende framstilling om hvordan hans far skapte musikk også etter at han ble syk. Far og sønn jobbet sammen. Når far ikke maktet å bruke hendene, var hodet hans alltid klart, og sønnen Stian skrev ned noter etter Pers veiledning. Videre fikk vi høre om korene han driver og imponerende var det å høre at han hadde vært i Tanzania i to uker med et av sine kor som består av utviklingshemmede.

Når Stian Tveit lar fingrene løpe over tangentene hører vi et eminent spill, nesten som et lite orkester. Ingunn Grude har også nært kjennskap til Per Tveit. Hun gikk i barnekor som han drev og hun kjenner Tveits melodier og sammen framførte musiker og sanger musikk og sang med innlevelse.

Kveldens taler var biskop Jan Otto Myrseth. Hans tema var «Å være subjekt i eget liv. En fortelling om håp.» På en levende måte fortalte han om mennesker som ble sett på som objekter, som en ting, men som i møte med Gud fant sitt menneskeverd og ble subjekt i eget liv. Han trakk særlig fram trellkvinnen Hagar, som i utgangspunktet ikke hadde noen verdi, men ble mer betraktet som en gave, en ting, gitt til Abraham, slik det fortelles i Det gamle testamente. Hun havner i en forferdelig livssituasjon når hun blir gravid med Abrahams barn. Hun flykter og er klar for å dø. Da er det Gud både finner henne og ser henne og hun sier de forløsende ord «Du er en Gud som ser», en Gud som ser meg. Det ga henne en ny verdi og et nytt håp over livet sitt. Biskopen trakk så linjene videre fram mot det kristne håp som fullendes i Jesus.

Alle medvirkende ble behørig takket med konfekt og godord av Marit Bøe.

Neste «Åpent Hus» er 17. mai.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags