Kulturstier i Slagen driftes av frivilligheten

UTSIKT: Oseberg stien går blant annet til  Robergkollen.

UTSIKT: Oseberg stien går blant annet til Robergkollen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

INNSENDTI Slagenområdet i Tønsberg finnes det et nettverk av turstier med hver sin unike kulturhistorie. Mange fornminner fra både steinalder og vikingetid finnes her. De varierer i lengde, går i varierende terreng og har ulike utgangspunkt. Flere av stiene krysser hverandre, og om man ønsker langtur er dette absolutt mulig.

Turstiene er veldig mye brukt, dette er Tønsberg sine nærstier, med utgangspunkt fra der hvor folk bor. Stiene er godt ryddet og merket, og nye skilter kommer nå opp fortløpende.

SAMLET: Helga Daler (styret i TOT sin representant for hytter og løyper), Svein Andersen (grunneier og giver av Oseberghuken), Ivar Olesen (leder av dugnadsgjengen fra TOT), Oddbjørn Myhren (Tønsberg kommune), 
Ole Nachjem, Arne Robertsen, Petter Karlsen (Tønsberg kommune), Steinar Støfring, Lars Burud, Svein Huflåtten, Arvid Svendsen, Sven Carlsen, Finn Carlsen og Kåre Johansen.

SAMLET: Helga Daler (styret i TOT sin representant for hytter og løyper), Svein Andersen (grunneier og giver av Oseberghuken), Ivar Olesen (leder av dugnadsgjengen fra TOT), Oddbjørn Myhren (Tønsberg kommune), Ole Nachjem, Arne Robertsen, Petter Karlsen (Tønsberg kommune), Steinar Støfring, Lars Burud, Svein Huflåtten, Arvid Svendsen, Sven Carlsen, Finn Carlsen og Kåre Johansen. Foto:

Kommunen er «eier» og hovedansvarlig for stiene, og en dugnadsgjeng tilknyttet Tønsberg og Omegn Turistforening er ansvarlig for å rydde og merke fire av løypene: Bekketjønnmyra, Nordre Slagen, Oseberg og Storemyr. Dugnadsgjengen består av godt voksne menn, som med glede og entusiasme står på for at alle vi andre skal få fine stier å vandre på.

Stiene er lagt over mange private eiendommer, og heldigvis er stort sett grunneierne positive til tilretteleggingen og det er et godt samarbeid. Bl.a. er grunneier i området ved Oseberghuken, Svein Andersen, en god støttespiller. Han har forært kommunen en stor gapahuk, og besørger ved til den.

Det er utgitt en egen folder inkl et lite kart over hver av kulturstiene.

LE: Oseberghuken er én av destinasjonene på Osebergstien.

LE: Oseberghuken er én av destinasjonene på Osebergstien. Foto:

1) Osebergstien – ca 7 km

Parkering ved Klokkeråsen skole.

Variert terreng, mest på sti.

I gapahuken har det nok vært innom ett par tusen i løpet av året! Det kommer besøk fra alle verdenshjørner, og over 700 skolebarn har lagt turen hit. Gjestebok nr. 4 er nå lagt frem.

- Oseberghaugen gravfelt                                                      

- Oseberghuken, gapahuk med bålplass

- Husabø merket med info. plate av Vestfold Fylke

- Gravrøyser fra ca 1800-500 f.kr. og tingsted

- Rasteplasser med benker, bl.a. på Robergkollen

- Hule (Ulaovnen) med funn fra steinalderen

2) Nordre Slagen – ca 17 km

Parkering Volden (Fram lokale).

Stien går delvis på sti og asfalt.

- Markebo med oppgangssag og rasteplass med benk

- Stangsåsen

- Bakkeåsen utsiktspunkt - rasteplass med benk

- Kongevei til Rom

- Oseberghuken, gapahuk med bålplass

- Ollebakken, en gammel bygdevei til kirken og naturlig vannkilde (olle)

3) Bekketjønnmyra – ca 7 km

Parkering på Ringshaug ungdomsskole eller Tolvsrødsenteret.

Stien går i flotte skogsområder og over myr.

- Bekketjønnmyra, en botanisk arv

- Ilebrekkeluen, gravsted og steinsettinger

4) Storemyr – ca 7 km

Parkering Volden (Fram lokale).

Stien går i flotte skogsområder og over myr.

- Gapahuk med rasteplass

- Amerika med rasteplass og benk

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags